Commissie Hertogh - Aanpak Ring Zuid: hoe en wat?

Commissie Hertogh - Aanpak Ring Zuid: hoe en wat?

Claudia

Er leven nog veel vragen over de commissie, die oplossingsrichtingen gaat aandragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. In dit artikel gaan we hier daarom verder op in.

De commissie gaat kijken hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met problemen waar we op dit moment tegenaan lopen. Het gaat om problemen met de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met elkaar in gesprek, maar komen niet op alle punten tot een oplossing. Dat belemmert de voortgang. Zowel Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort willen niet dat de partijen tegenover elkaar komen te staan in een juridische strijd. Daarom hebben zij er samen voor gekozen om deze commissie in het leven te roepen.

Opdrachtformulering commissie
Het is geen onderzoekscommissie die gaat beoordelen of het plan wel goed is. De commissie kijkt breed naar oplossingen, maar binnen de grenzen van het plan zoals dat er ligt. De commissie gaat niet inhoudelijke of technische problemen behandelen, zoals het inschuiven van de Helperzoomtunnel of het bouwen van de verdiepte ligging. Het gaat vooral om het proces, dus bijvoorbeeld hoe gaan we om met de kosten voor opgetreden vertraging en hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de ontwerpen en de uitvoering wordt geborgd? Klik hier voor de opdrachtformulering aan de commissie.

Wie zitten er in de commissie?
Er worden twee leden aangedragen door Aanpak Ring Zuid en twee leden door Combinatie Herepoort. Dit zijn mensen die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van grote infrastructurele projecten en die op enige afstand van het project Aanpak Ring Zuid staan. Maar ze hebben wel voldoende kennis over het project om hier goed over te kunnen adviseren. Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben samen een onafhankelijke voorzitter gekozen: prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.

Nemen van besluiten
De commissie is gevraagd om met unanieme adviezen te komen aan de bestuurders van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort, die vervolgens de beslissingen nemen. Met name de stuurgroep kijkt in de afweging breder dan alleen het project Aanpak Ring Zuid. Het kan dus zijn dat de adviezen van de commissie niet worden opgevolgd, omdat voor bestuurders andere belangen zwaarder wegen. Ook is het niet gegarandeerd dat deze commissie kan zorgen dat er voor alle punten waarover discussie is een oplossing komt.

Kosten en tijd
Elke partij betaalt de kosten voor de door hen aangewezen mensen. De kosten voor de voorzitter worden gedeeld. Er is geen termijn afgesproken voor het uitbrengen van het advies. Natuurlijk willen we verdere vertraging zo veel mogelijk voorkomen. Anderzijds is het van belang dat de commissie in rust tot gesprekken en adviezen kan komen. Wel gaat de stuurgroep over zes weken de balans op maken en kijken waar de commissie op dat moment staat.

Project loopt door
Ondertussen loopt het project gewoon door. Werkzaamheden waar al toestemming voor is worden uitgevoerd. De aannemer werkt verder aan het herzien van de planning, de uitwerking van de ontwerpen en maatregelen om de vertraging in te lopen.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (15)

 1. Frank

  26 september 2018, 19:36

  Het is al eerder gevraagd:

  Wat zijn de namen van de andere commissieleden en welke achtergronden hebben ze?
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   27 september 2018, 14:54

   @Frank, de commissie heeft de keuze gemaakt om de namen van de leden niet bekend te maken, zodat zij in alle rust hun werk kunnen doen.
  Verberg de reacties
 2. Paul

  26 september 2018, 20:55

  Wie zijn de overige 4 commissieleden die naast voorzitter Hertogh gaan meedenken over oplossingen?
  En waarom zou de commissie, bestaande uit leden van beide ‘strijdende’ partijen, nu wèl tot unanieme oplossingen kunnen komen? Prof. Hertogh is toch geen tovenaar?
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   28 september 2018, 14:59

   @Paul, de commissie heeft de keuze gemaakt om de namen van de leden niet bekend te maken, zodat zij in alle rust hun werk kunnen doen. Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben de intentie uitgesproken er samen uit te willen komen, daarom hebben we ook elk twee commissieleden aangewezen. De commissieleden hebben enerzijds veel kennis en ervaring op het gebied van grote infrastructurele projecten, maar staan anderzijds ook op enige afstand van het project Aanpak Ring Zuid. Het is de verwachting dat zij daarom samen tot unanieme adviezen kunnen komen.
  Verberg de reacties
 3. Piet Puk

  27 september 2018, 00:20

  Wat een geleuter deze tekst... er is toch gewoon een tracé besluit en een contract zou je denken. Maar ja, zowel het tracébesluit als het contract blijken nu, zoals reeds verwacht, niet op orde of een haalbare zaak... 8 jaar voorbereiding en nu dit. Het enige constitutieve advies van de commissie kan zijn, back to the drawing board en een haalbare oplossing formuleren zoals een Zuidtangent... succes heren (of dames) van de commissie!
  Verberg de reacties
 4. Groentje

  27 september 2018, 17:50

  Conclusie vd de commissie kan zijn dat er aanpassingen nodig zijn aan het traject ... dus als een en ander nog niet vast staat... waarom stoppen jullie niet met kappen/weghalen bossages? Wacht daarmee tot de commissie zijn rappport klaar heeft.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   28 september 2018, 15:00

   @Groentje, De commissie kijkt breed naar oplossingen, maar binnen de grenzen van het plan zoals dat er ligt. De commissie gaat dus geen uitspraken doen over het tracé van de weg. Werkzaamheden die op dit moment door Combinatie Herepoort worden uitgevoerd kunnen daarom gewoon doorgaan.
  Verberg de reacties
 5. A. Ensing

  29 september 2018, 12:04

  Het doek langs de tijdelijke weg is nog steeds niet gespannen. Al vaker naar gevraagd. Wanneer gat dat nu gebeuren?
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 6. Pieter

  6 oktober 2018, 00:15

  Beste mensen deze commissie is de slager die zijn eigen vlees keurt en zoals CDA en D66 zeiden we willen on gezicht niet verliezen.
  Het maakt niet uit wat het kost.De politiek in de Staten en de Tweedekamer moeten gaan bepalen om een beter voorstel te krijgen.
  Deze mensen RWS volgen alleen het Trace besluit en niet anders.
  Helaas hebben de aannemers een voorstel hoe te maken.Nu botst dat geweldig met hoe het gemaakt moet worden..
  Aannemers voorstel is zeer gevaarlijk en dat kan niet uit gevoerd worden.Dan houdt het op voor de voorzitter en RWS
  Iedere verdiepte weg en tunnel onder de grondwater spiegel moet veilig zijn en niet zo als het voorstel Herepoort er nu voorligt en zij geen tijdsplanning kunnen maken.
  B.v. hei je 4 palen of 16 per dag of graaf je droog terwijl in het contract staat in den Natte.Breng je onderwater beton aan ja of nee ?
  Bij in het natte haal je 1 waterdichte auto 1 per uur of droog 2 per uur. Zolang dit niet bekend is kan er geen tijd schema gemaakt worden.
  De Provinciale Staten betalen en zijn verantwoordelijk en de Staten partijen willen na deze commissie zelf een commissie.
  1. OK

   6 oktober 2018, 11:22

   Goed verhaal Pieter, lekker duidelijk!
  Verberg de reacties
 7. Pieter

  15 oktober 2018, 13:18

  Beste mensen in de ontwerp nota Waterhuishouding staat niets over het permamnent onttrekken grondwater. Hie bedoel ik bronbemaling mede.Van aannemers kant heb ik gehoord dat men binnen de damwanden van de verdiepte weg c.q. tunnel aan beide zijden bronbemaling wil aan brengen tot een diepte van 36 meter.De damwanden zouden ? 22 m lang zijn of het klopt betwijfel ik.Dat houdt in dat er 14 m ruimte onder de damwanden zit en aan beide zijden van de damwanden 300 a 400 m het water wordt weg getrokken en het bos ten doode is opgeschreven en de huizen allen schade gaan oplopen.
  Ze wilden in de bouwvak de gehele damwand in een lange lengte heien.Dit kan niet. Je moet de 1500 m verdiepte weg /tunnel in delen van 90 m lang en 34 m /36 m breed maken. Zie het als 16 schoene dozen achter elkaar heien/graven/onderwater beton / constructie maken met een verrijdbare binnen kist / de muren om de open gaten moeten tot 180 cm boven NAP zitten ook onder de rijweg zogenaamde kanteldijken aan gebracht worden. Je hoeft geen bronbemaling aan te brengen indien je bitumen tussen de damwanden aanbrengt.Ik heb vorige week gesprek gehad met directie Ringweg en die blinkt niet uit van hoevaardigheid. Het grote probleem is er is geen kennis binnen beide combinaties.Stoppen en kijken naar oplossingen ook buiten dit Trace wat beter is voor Stad en Ommeland en met de aannemers om tafel gaan..He alternatief is jaren eerder klaar en bespaart 271 miljoen. betreft zuidring + oude westring samen.Hierbij haal je 30 % van het verkeer af van de huidige Zuidring. De verkeerscijfers van RWS zijn allen uit de duim gezogen en 20 a 30 % te hoog. Ik heb afgelopen week de nieuwe werkelijk cijfers binnen gekregen.Mijn alternatief blijven alle op/afritten gehandhaafd en Jullianaplein niet 8 m de lucht in , maar onder het water door en geen vaste betonbruggen /geen 11/14 stoplichten,zodat de mast vaart gestremd wordt maar bruggen in de bochten Assen > westen en westen > Assen hier heeft men nooit naar gekeken.D verdiepte weg eruit en 1 of 2 rijbanen op het huidige niveau ernaast leggen.Geen probleem met het spoor en niet met het oude Winschoterdiep en geen verstoring van de grondwater stromen. /het verkeer kan er langs . Maak een kant klaar bv noordelijke weg waar nu de tijdelijke weg ligt.laat tijdens de heien en bouw het verkeer vanuit oosten om de stad rijden.Indien een kant klaar en je hebt 4 rijbanen dan het verkeer 2 x 2 over de noordrijdaan.Zodat je de zuidbaan kan verbreden van 2 x 2 naar 2 x 4 alles veel goedkoper en sneller te realiseren.Geen problemen meer met grondwater.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   17 oktober 2018, 16:56

   Pieter, op technische vragen over de wijze waarop Combinatie Herepoort te werk gaat bij de verdiepte ligging, kunnen we nu nog geen antwoord geven omdat het definitief ontwerp nog moet worden aangeboden en beoordeeld. We kunnen wel zeggen dat de aannemer zich aan de contracteisen moet houden. Negatieve gevolgen voor het Sterrebos en de woningen in de directe omgeving als gevolg van het ontwerp en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn onacceptabel. Daarnaast is de aannemer verplicht de situatie tijdens de bouwwerkzaamheden continu te monitoren om onvoorziene optredende situaties met eventuele nadelige gevolgen te voorkomen. Het huidige Tracébesluit staat niet ter discussie. Dit is tot stand gekomen na een lang en zorgvuldig proces. Alternatieve plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg zijn niet meer aan de orde.
   1. Pieter

    17 oktober 2018, 21:40

    je weet heel goed zoals ik het werk op mn duimpje ken dat het werk uit delen bestaat en je mag binnen het trace besluit delen wijzigen. Daar vraagt de bevolking om.
    Draai niet om de waarheid heen.
    Daar heb ik te lang voor mee gelopen.
    Daar heb ik mn bijna jaar ervaring met de verdubbeling Schiphol spoor tunnel en HSL 1 en 4 Drechtse Steden meer ervaring dan een binnen Ringweg en Herepoort organisatie,
    Ik heb bij de HSL ook wijzing in een onderdeel mee gemaakt. Dat is geen enkel probleem.
    Binnen dit trace is een 1 a 2 wijzigingen nodig !
    1. Tunnel laten vervallen.
    2. Jullianaplein omdraaien inplaats van 8 m de lucht in maar onder het water door en dan is er veel minder hinder voor
    verkeer en fietsers/bewoners rondom Jullianaplein.
    Daar wijzen wij op. !
  Verberg de reacties
 8. John (Aanpak Ring Zuid)

  23 oktober 2018, 14:45

  Pieter, het plan voor de zuidelijke ringweg kent een lange geschiedenis, waarin verschillende alternatieven zijn onderzocht. Dat is gebeurd in een zogenaamde Verkenning (2000-2007) met daaropvolgend een Verlengde Verkenning (2008-2009). Daarbij zijn ook (gedeeltelijk) ondergrondse alternatieven onderzocht. Alle alternatieven zijn met elkaar vergeleken op criteria zoals oplossend vermogen (capaciteit), milieueffecten, ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en kosten. De conclusie van de Verkenning en de Verlengde Verkenning is dat geen van de onderzochte alternatieven voldoet aan alle criteria. De (gedeeltelijk) ondergrondse alternatieven op het bestaande tracé hebben voldoende oplossend vermogen, kennen veel draagvlak en kunnen ruimtelijk goed ingepast worden. Maar vanwege verkeerskundige eisen en uit veiligheidsoverwegingen zijn ze niet realiseerbaar binnen het beschikbare budget.

  Op basis van de uitkomsten van beide verkenningen is vervolgens het Bestuurlijk Voorkeursalternatief (BVA) ontwikkeld: de oplossing op het bestaande tracé met een deels verdiepte ligging. Het BVA vormt een combinatie en optimalisatie van de meest kansrijke varianten van de bestudeerde alternatieven wat betreft bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en financiële haalbaarheid.

  In 2009 hebben het Rijk, de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen samen voor het BVA gekozen. Het BVA betreft een plan op hoofdlijnen. Dit plan op hoofdlijnen is in de planuitwerkingsfase (2010-2014) verder uitgewerkt tot uiteindelijk het Tracébesluit. De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid heeft van de minister de opdracht gekregen dit Tracébesluit te realiseren.
  Verberg de reacties

Reageren