Archeologisch vooronderzoek bij toekomstige Helperzoomtunnel

Archeologisch vooronderzoek bij toekomstige Helperzoomtunnel

Voordat de Helperzoomtunnel kan worden aangelegd, wordt op deze plek een archeologisch vooronderzoek gedaan. De werkzaamheden beginnen op 19 mei 2015 en duren ongeveer tot het eind van de maand.

De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink, op de plek van het huidige Helperpad. De tunnel gaat onder het spoor door en komt uit op de Verlengde Duinkerkenstraat, op bedrijventerrein Europapark.

De Helperzoomtunnel wordt een auto- en fietsverbinding tussen Helpman en het Europapark. De tunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten.

Impressie van de Helperzoomtunnel.

Hondsrug
Archeologisch gezien komt de tunnel op een bijzonder interessante locatie, namelijk op de oostflank van de Hondsrug. Deze langgerekte zandrug tussen Groningen en Emmen vormt een natuurlijke verhoging in het landschap. Naar verwachting is hier een grote kans op vondsten en sporen uit de Steentijd, de Bronstijd en de IJzertijd.

Proefsleuven
Het onderzoek dat deze maand start, is een ‘proefsleuvenonderzoek’. Daarbij worden vrij diepe sleuven gegraven, waardoor het zand van de Hondsrug over een aantal vierkante meters wordt blootgelegd. Zo kan bekeken worden of zich hier een nederzetting bevindt. Als dat zo is, dan zal vlak voor de aanleg van de Helperzoomtunnel een echte opgraving plaatsvinden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Antea group en zullen ongeveer een week tot tien dagen gaan duren. Eerst worden er proefsleuven gegraven bij de Duinkerkenstraat, daarna aan de andere kant van het spoor op het Helperpad. De omgeving ondervindt hiervan geen hinder, behalve dat de schooltuinen enige dagen wat moeilijker bereikbaar zijn. De proefsleuf aan het Helperpad wordt door middel van hekken afgesloten. De werkzaamheden zijn alleen overdag, van 8.00 tot 17.00 uur.

Schooltuinen
Samen met de schooltuinen bekijken we hoe de leerlingen die de tuinen bezoeken, ook iets van het archeologisch onderzoek kunnen meekrijgen. We denken bijvoorbeeld aan een lesje archeologie of een bezoekje aan de put.

De schooltuinen aan het Helperpad.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren