Antwoorden op vragen over de vernieuwde Waterloolaan

Antwoorden op vragen over de vernieuwde Waterloolaan

John

De Waterloolaan heeft eind augustus 2019 tweerichtingsverkeer gekregen. Dat heeft tot veel vragen geleid. Met dit artikel willen we op een groot deel van deze vragen antwoord geven. Heb je een vraag die in het artikel niet wordt beantwoord? Stel hem dan onderaan dit artikel.

De Waterloolaan is een zijstraat van de Hereweg, pal langs de zuidelijke ringweg. De straat loopt van de Hereweg tot bij de Esperantokruising, dat is de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Het westelijke deel van de straat loopt langs een klein stukje van het Sterrebos. De straat maakt deel uit van de Herewegbuurt. Tot voor kort was de straat voor een groot deel eenrichtingsverkeer, richting de Hereweg. Fietsers konden al van beide zijden de straat inrijden.

De Waterloolaan (groene lijn) ligt aan de noordzijde van de ringweg. Deze straat heeft tweerichtingsverkeer gekregen na het afsluiten van de Kempkensberg (rode lijn), aan de andere zijde van de ringweg.
De Waterloolaan (groene lijn) ligt aan de noordzijde van de ringweg. Deze straat heeft tweerichtingsverkeer gekregen na het afsluiten van de Kempkensberg (rode lijn), aan de andere zijde van de ringweg.

Verkeerssituatie gewijzigd
Op 26 augustus is de verkeerssituatie in de Waterloolaan gewijzigd. Dat heeft te maken met het afsluiten van de Kempkensberg, aan de andere zijde van de ringweg. Daar komt de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de ringweg wordt gebouwd. Vooral voor het verkeer vanaf de Hereweg richting het gebouw van DUO/Belastingdienst en richting de woningen bij de Engelse Kamp, was er een alternatieve route nodig. Die is gevonden door op de Waterloolaan tweerichtingsverkeer in te voeren. Samen met bewoners van de Herewegbuurt hebben we nagedacht over hoe dit zo veilig mogelijk kan en hoe sluipverkeer in andere straten kan worden voorkomen.

Tijdelijk
Door het invoeren van tweerichtingsverkeer is het autoverkeer op de Waterloolaan toegenomen. De huidige drukte is tijdelijk, omdat de Esperantokruising op termijn definitief dicht gaat. Dit is nodig omdat er tussen het Hoofdstation en station Europapark een vierde spoor bijkomt en de overgang dan niet meer veilig genoeg is. Nadat de spoorwegovergang dicht is, kan het autoverkeer gebruik maken van de Helperzoomtunnel. De planning is dat deze tunnel in het voorjaar van 2020 opengaat. Afgesproken is dat de spoorwegovergang pas dicht gaat als de Helperzoomtunnel open is. Zodra de spoorwegovergang dicht is, komt er minder verkeer door de Waterloolaan.

Inrichting Waterloolaan
De Waterloolaan is sinds eind augustus 2019 ingericht voor tweerichtingsverkeer. De maximumsnelheid is 30 km/uur. Aan beide kanten van de weg ligt een fietssuggestiestrook. Dat is een fietsstrook met een stippellijn, waar auto’s naar kunnen uitwijken als er een tegenligger is. Om het verkeer meer ruimte te geven, is langsparkeren, half op de stoep, niet meer toegestaan.

De Waterloolaan, bij de oversteek van fietsers naar het Sterrebos. Foto: Aanpak Ring Zuid.
De Waterloolaan, bij de oversteek van fietsers naar het Sterrebos. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Op de kruising van de Waterloolaan met de Hereweg is een verkeerslicht geplaatst. Dat maakt het voor automobilisten die uit de Waterloolaan komen, makkelijker om in te voegen op de Hereweg. Vooral in de spits helpt dit mee om opstoppingen op de Waterloolaan te voorkomen. Op verzoek van de bewoners kunnen fietsers bij het verkeerslicht op de Waterloolaan zich opstellen in een vak vooraan. Daardoor kunnen eerst de fietsers de straat uit en pas daarna de auto’s. Dat is veiliger voor de fietsers.

Verkeer uit de Waterloolaan voor het verkeerslicht bij de Hereweg. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Verkeer uit de Waterloolaan voor het verkeerslicht bij de Hereweg. Foto: Aanpak Ring Zuid.

De eerste dagen is gebleken dat automobilisten op de Hereweg moesten wennen aan het extra verkeerslicht bij de Waterloolaan. Veel automobilisten vanuit het centrum zagen het nieuwe verkeerslicht niet of te laat. Daarom is dit verkeerslicht beter zichtbaar gemaakt met een achtergrondschild. Ook is er een extra licht toegevoegd.

Rijrichtingen Herewegbuurt aangepast
Om sluipverkeer in de achterliggende straten van de Herewegbuurt te voorkomen, zijn per 26 augustus enkele rijrichtingen aangepast (zie kaartje). Verkeer vanaf de Esperantokruising wordt door de Waterloolaan geleid. Een sluiproute via de Anna Paulownastraat, de Tweede Willemstraat of de Willemstraat is niet mogelijk.

De nieuwe rijrichtingen in de Herewegbuurt per 26 augustus 2019. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
De nieuwe rijrichtingen in de Herewegbuurt per 26 augustus 2019. Afbeelding: Combinatie Herepoort.

Vanuit het centrum
Bijzonder is nog dat het verkeer op de Hereweg vanuit het centrum, niet linksaf kan slaan naar de Waterloolaan. De reden hiervoor is dat het verkeer hier in de definitieve situatie ook niet linksaf kan. Dat is niet nodig omdat de Esperantokruising vervalt. We willen het verkeer hier niet aan laten wennen. Wie vanuit het centrum komt, kan wel de route Anna Paulownastraat-Sterrebosstraat-Waterloolaan nemen.

Verkeer op de Hereweg vanuit het centrum kan niet linksaf de Waterloolaan in, wel de Anna Paulownalaan. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Verkeer op de Hereweg vanuit het centrum kan niet linksaf de Waterloolaan in, wel de Anna Paulownalaan. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Wennen
De nieuwe inrichting van de Waterloolaan en de rest van de Herewegbuurt is voor sommige verkeersdeelnemers nog even wennen. We blijven de situatie hier in de gaten houden. Als het nodig is, zullen we maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Ook gaan we evalueren met het wijkcomité Herewegbuurt.

Titelfoto: Aanpak Ring Zuid.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (19)

 1. Benjamin de Jong

  4 september 2019, 13:59

  Anna Paulowmalaan?
  Verberg de reacties
 2. O

  4 september 2019, 14:34

  Ik kan het niet meer terugvinden, maar wat zijn nu de plannen voor de fietstunnel onder de Esperantokruising?
  1. Benjamin de Jong

   4 september 2019, 15:17

   Voor zover ik weet ligt die tunnel stiekem al onder het spoor verstopt
  Verberg de reacties
 3. Eric

  4 september 2019, 19:19

  Is er ook bekend, wanneer de spoorwegovergang dicht gaat voor auto's, of hij ook direct dicht is voor fietsers en voetgangers ? En wanneer dat zo is, hoelang duurt het dan voordat de ondergrondse tunnel open is bij het spoor? Ik moet de overgang gemiddeld vaker dan 2x over en dan wordt omfietsen naar de herebrug(trappetje) of bij europapark irritant... Groet, Eric
  1. Hulp

   4 september 2019, 22:15

   Voor wat ik heb gezien op de website Groningen Spoorzone bij Prorail gaat de spoorwegovergang in één keer dicht voor iedereen
  Verberg de reacties
 4. Annet T.

  5 september 2019, 13:31

  Hoe ironisch is dit?
  ''Bijzonder is dat verkeer op de Hereweg komend vanuit het centrum niet linksaf kan slaan, naar de Waterloolaan. ... Wie vanuit het centrum komt, kan wel de route Anna Paulownastraat-Sterrebosstraat-Waterloolaan nemen''.
  De rijrichting in de AP-straat is omgekeerd, juist om sluipverkeer tegen te gaan. En nu wordt deze straat als een doorgaande route centrum-Helperzoom gepresenteerd.
  Verberg de reacties
 5. embo

  5 september 2019, 20:56

  Helemaal met Annet eens. Het is natuurlijk belachelijk dat ARZ een kruip-door-sluip-door route dwars door een woonwijk aanwijst om van de Hereweg naar de Helperzoom te komen. Dit kon natuurlijk altijd al, maar niemand deed dit omdat je gewoon via de Kemkensberg kon rijden. Nu is de Kempensberg afgesloten en wordt geen alternatief aangeboden. "Rij dus maar dwars door een woonerf" is het devies. Serieus????
  Verberg de reacties
 6. Hans

  6 september 2019, 09:55

  In het kaartje met rijchtingen staat een verkeersbord ingetekend die er niet is. Hoek Sterrebosstraat/Waterloolaan. Het ingetekende bord geeft de indruk dat de Waterloolaan voor de helft éénrichtingsverkeer is.
  Áls je informeert....
  1. Benjamin de Jong

   6 september 2019, 14:25

   Dat bord geeft aan dat je niet af mag slaan de Sterrebosstraat in.
  Verberg de reacties
 7. Rudolf

  7 september 2019, 10:48

  Op woensdagmiddag 04 september stond er op de Waterloolaan nog een verkeersbord met de aanduiding: Eenrichtingsverkeer (richting Hereweg)!!
  1. Hanna (Aanpak Ring Zuid)

   11 september 2019, 11:24

   @Rudolf, zou het kunnen zijn dat je het ronde blauwe bord met witte pijl ter hoogte van de Sterrebosstraat bedoelt? Dit is namelijk een bord die de verplichte rijrichting aangeeft (verplicht rechtdoor). Dit is wat anders dan een eenrichtingsverkeersbord. Dat is namelijk een vierkant blauwbord met een witte pijl.
   1. Rudolf

    11 september 2019, 14:36

    U heeft gelijk! Sorry.
  Verberg de reacties
 8. Herewegbewoner

  7 september 2019, 17:21

  Voor mij onbegrijpelijk dat de Kemkensberg is afgesloten. Constante file op Hereweg voor de deur, met fiets Waterloolaan op komen is gevaarlijk( vanuit het fietspad dat naast ringweg loopt) en spoorwegovergang is nog gevaarlijker geworden. Waarom niet wachten met afsluiten Kemkensberg tot tunnel gerealiseerd was.
  1. Annie

   10 september 2019, 10:02

   Dat fietspad kunnen ze m.i. het beste verwijderen. Dat pad is overbodig geworden en gevaarlijk.
  Verberg de reacties
 9. A

  10 september 2019, 11:49

  Hoe zit het met fietsers die vanuit de Waterloolaan de Hereweg over naar links moeten? Er is een mooi fietsvak vooraan bij het stoplicht geplaatst, maar uiteindelijk moet je door het zand/planten om op het fietspad te komen..
  1. Helpman

   10 september 2019, 12:57

   Dit had ik eerst ook.
   Maar als je richting Helpman of langs de zuiderbegraafplaats/ringweg moet fietsen, ga je op de helft van de Waterloolaan linksaf het fietspad op (door het bos). Dan kom je wél goed uit bij een stoplicht
  Verberg de reacties
 10. C K Wiersma

  11 september 2019, 17:01

  Inmiddels is het kruispunt Waterloolaan Helperzoom voor fietsers zeer gevaarlijk en ondoorkoombaar geworden. Auto's op de Waterloolaan moeten op het fietspad stilstaan omdat anders de tegenliggers er niet langs kunnen , daardoor kunnen de fietsers er onmogelijk langs. De Waterloolaan is te krap voor twee richting verkeer en fietsers. Het is wachten op de eerste ongevallen met fietsers. Belachelijk de zwakkere verklets deelnemer is weer eens de pineut.
  Verberg de reacties
 11. Anne

  13 september 2019, 18:09

  De verkeerssituatie bij spoorovergang esparantostraat is tijdens de spits echt super onoverzichtelijk en gevaarlijk! Nu met verkeer van de waterlolaan erbij is het echt niet meer te doen. Auto’s die voorrang nemen, fietsers die ervoor langs vliegen en ga zo maar door!
  Verberg de reacties
 12. Manuel

  14 september 2019, 09:36

  Er is 1 van de zoveel fiets stoplichten die op rood staat totaal geen functie heeft. Gaat deze nog uitgeschakeld worden? De rest vind ik zeer overdreven dat er op dat stuk zoveel stoplichten zijn. Je moet als fietser wel 3 keer stoppen. Hoe irritant kan dat zijn. En kunnen er drempels geplaatst worden in de waterloolaan? Rijden daar nu al auto's idioot hard.
  Verberg de reacties

Reageren