Antwoorden op twaalf vragen over de zuidelijke ringweg

Antwoorden op twaalf vragen over de zuidelijke ringweg

John

Vandaag werd bekend dat de komende maanden geen grote zichtbare werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg starten. Een commissie gaat oplossingsrichtingen aandragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. In dit artikel geven we antwoord op de vragen die er zijn.

Waarom zijn de afgelopen weken de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij de Brailleweg, stilgevallen?
Het werk rond de verdiepte ligging ligt stil vanwege het afblazen van de zomerstremming. De aannemer moet nu eerst een nieuwe planning maken. Het werk bij de Brailleweg ligt stil omdat de vervolgwerkzaamheden zijn uitgesteld. Nu een tijdelijke bypass aanleggen, zou betekenen dat het verkeer de komende tijd onnodige hinder ondervindt. Bij de Stettingweg en bij de toerit Drachten ligt het werk stil volgens planning. De grond moet daar eerst zetten voordat er weer verder gebouwd kan worden. Bij de skivijver en bij het viaduct Vrijheidsplein gaan de werkzaamheden nog gewoon door.

Waarom is er nog geen nieuwe planning?
Het opstellen van een planning is een ingewikkelde klus, omdat de ombouw bestaat uit allerlei deelprojecten, die nauw met elkaar samenhangen. Combinatie Herepoort bekijkt de mogelijkheden om werkzaamheden, bijvoorbeeld die van de zomerstremming, opnieuw in te passen. Wij vinden het belangrijk om voldoende zekerheid over de planning te hebben voordat we deze naar buiten brengen. Die hebben we op dit moment nog niet.

Waarom is er een commissie nodig? Is er verschil van mening tussen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort?
Combinatie Herepoort moet alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de contractuele eisen van het complexe project. Dit heeft gevolgen voor de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met elkaar in gesprek, maar komen niet op alle punten tot een oplossing.

Zijn de adviezen van de commissie bindend?
De commissie is gevraagd om met unanieme adviezen te komen. De stuurgroep neemt vervolgens beslissingen, samen met de twee topbestuurders van de Duitse combinanten en een vertegenwoordiger van de Combiraad van Combinatie Herepoort.

Wat gaat de commissie precies doen? Wat is er nu niet goed op orde?
De commissie bestaat uit mensen met veel kennis en ervaring op het gebied van grote infrastructurele projecten, die op enige afstand van het project Aanpak Ring Zuid staan. Ze zijn aangedragen door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort. De commissie krijgt een onafhankelijk voorzitter: prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie-Hertogh gaat advies geven over oplossingen voor de ontstane situatie. Het gaat niet om inhoudelijk advies, maar om advies over het vervolgproces: hoe gaan we nu verder? Het overeengekomen contract blijft hierbij het uitgangspunt.

Stel dat de commissie concludeert dat sprake is van meningsverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die niet oplosbaar zijn. Wat dan?
We willen nu nog niet vooruitlopen op de conclusies van de commissie.

Hoelang gaat het duren voor de commissie advies uitbrengt?
Daar hebben we geen termijn over afgesproken. Natuurlijk willen we verdere vertraging zo veel mogelijk voorkomen. Anderzijds is het van belang dat de commissie in rust tot gesprekken en adviezen kan komen. Wel gaan we over zes weken de balans opmaken en kijken waar de commissie op dat moment staat.

Betekent dit dat er verdere vertraging ontstaat, bovenop de eerder gemelde vertraging van drie jaar?
Dat hoeft niet. In de drie jaar vertraging die we eerder hebben genoemd, is meegenomen dat het (veel) tijd kost om de planning te herzien. Maar we kunnen een verdere vertraging niet uitsluiten totdat de herziene planning er is.

Betekent dit verdere vertraging voor de Helperzoomtunnel?
Voor de Helperzoomtunnel zijn de gevolgen beperkt. Combinatie Herepoort gaat door met het onderzoek naar wat er is mis gegaan bij het inschuiven van de tunnel onder het spoor eerder dit jaar. Op basis van alle onderzoeksresultaten stelt Combinatie Herepoort een nieuw plan op.

Wanneer wordt de nieuwe planning bekend?
We hopen zo snel mogelijk een herziene planning te kunnen presenteren.

Wat betekent dit financieel?
Wat dit gaat kosten, hangt af van hoe ver de planning uiteindelijk uitloopt. Het is daarom nog te vroeg hier uitspraken over te doen. Duidelijk is wel dat het om aanzienlijke bedragen gaat. De financiële afspraken in het contract tussen Rijkswaterstaat en Combinatie Herepoort vormen daarbij het uitgangspunt. Daarin staat ook dat de aannemer een boete krijgt als de zuidelijke ringweg later wordt opgeleverd.

Is er nog vertrouwen in de aannemer?
Ja, de opdrachtgevers hebben nog vertrouwen in de aannemer. De gesprekken die op bestuurlijk niveau met de aannemer worden gevoerd, verlopen constructief. Als wij geen vertrouwen meer hadden, zouden wij niet akkoord gaan met het instellen van de commissie.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (12)

 1. Wim

  18 september 2018, 15:26

  Wat een blamage! De stilte en alle negatieve berichtgeving omtrent dit projekt geeft mu al aan dat dit projekt een totale mislukking is.
  1. Michel

   18 september 2018, 16:28

   Lekker positief weer.
   1. Hans

    18 september 2018, 23:36

    Wat is er positief aan een project wat bijna stil staat ???
    1. Michel

     19 september 2018, 22:06

     De sfeer hoe je het schrijft, lekker positief. Ja het is zuur dat het grotendeels stil ligt, maar als de werkzaamheden in de vakantie door kon gaan. Dan was het helemaal anders, maar de planning zoals toen op papier stond kon daarna de prullenbak in.
  Verberg de reacties
 2. Ronald

  18 september 2018, 15:32

  Wat zijn de functies van de commissieleden buiten de commissie om? Met andere woorden wat voor werk doen de commissieleden en wat is hun ervaring?
  Verberg de reacties
 3. Frank

  18 september 2018, 16:06

  "De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen, aangedragen door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort, die op enige afstand van het project staan."

  Wat zijn de namen van deze commissie leden? Begrijp niet waarom deze niet genoemd worden in het artikel?
  Verberg de reacties
 4. De budgetbewaker

  18 september 2018, 17:31

  "De commissie, met als onafhankelijk voorzitter Prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh, etc etc etc..."
  Maar Marcel werkt wel een dag in de week voor RWS??: https://www.triple-bridge.nl/marcel-hertogh-kopie/
  Ben benieuwd naar de hoogte van de declaraties straks...
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   18 september 2018, 21:54

   Ja, het is bij zowel Aanpak Ring Zuid als Combinatie Herepoort bekend dat Prof. Hertogh een dag per week voor Rijkswaterstaat werkt. Door beide partijen wordt hij als een onafhankelijk voorzitter ervaren.
   1. Koos

    19 september 2018, 09:02

    Ja, dat dachten we ook van de schade-experts van het CVW en de NAM
   2. Ronald

    20 september 2018, 07:47

    Wat zijn de functies van de commissieleden buiten de commissie om? Met andere woorden wat voor werk doen de commissieleden en wat is hun ervaring?
  Verberg de reacties
 5. Luc

  19 september 2018, 14:08

  De ervaring leert dat bij grote infrastructurele werken vaak 15 jaar tussen de tekentafel en de oplevering ligt. Dat zou nu wel eens kunnen worden overschreden. Een ieder kan steeds maar weer zijn zegje doen. En ik vraag mij werkelijk af of ambtenaren in dit project wel opgewassen zijn tegen de aannemers. En steeds ligt het financieel risico uiteindelijk bij de belastingbetaler. Zorg met elkaar voor een goed doortimmerd plan, voer dat zonder onderbrekingen uit, leidt voor de komende jaren het verkeer helemaal om, werk dag en nacht door, kortom: alle schouders eronder!:
  Verberg de reacties
 6. Dion

  19 september 2018, 23:35

  Heldere communicatie. Laten we hopen op het beste.
  Verberg de reacties

Reageren