Aanpak Ring Zuid pas in 2023 klaar

Aanpak Ring Zuid pas in 2023 klaar

John

Vorige week werd bekend dat de planning van Aanpak Ring Zuid uitloopt. Zoals het nu lijkt, is de zuidelijke ringweg in 2023 klaar, in plaats van in 2021. “Dat is een tegenvaller voor de stad, de omwonenden, de bedrijven en de weggebruikers”, zegt Ton Swanenberg, directeur van het project Aanpak Ring Zuid. “Samen met de aannemer gaan we op zoek naar mogelijkheden om tijd terug te winnen.”

 

Hoewel er in de omgeving van de ringweg al enige tijd volop gewerkt wordt, bevindt het project Aanpak Ring Zuid zich eigenlijk nog maar in de voorbereidingsfase. Die fase heeft langer geduurd dan voorzien. “Het gaat om een complex project”, zegt Swanenberg. “Vaak zijn er tegenstrijdige belangen. De stad moet bereikbaar blijven, maar tegelijkertijd willen we de overlast waar het kan beperken. Ook hebben we de zorg voor een goede bescherming van de natuur in de buurt van de ringweg. De gesprekken over dit soort zaken vergen veel tijd. Dat geldt ook voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken, het uitwerken van het ontwerp en de aandacht voor een veilige uitvoering. Soms is hierdoor een andere wijze van uitvoeren nodig die meer tijd kost.”

Personeelstekort
Een andere oorzaak voor de vertraging is het personeelstekort in de bouw. “Nu de economie is aangetrokken, hebben we moeite met het werven van voldoende en geschikt personeel”, zegt Herbert Hegmann, directeur van Combinatie Herepoort. “Het gaat bijvoorbeeld om ontwerpers en specialisten. De bouw maakt een inhaalslag door en daarom is er nu veel vraag naar ervaren en deskundige mensen. De afgelopen jaren zijn goede vakmensen die thuis kwamen te zitten, noodgedwongen iets anders gaan doen. Ook onze moederbedrijven merken dat goed personeel schaarser is geworden. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat we alle ontwerpen klaar hebben. Samen met Aanpak Ring Zuid hebben we inmiddels aanvullende afspraken gemaakt om het project goed te beheersen.“

Realistische planning
Opdrachtgever Aanpak Ring Zuid hield er sinds eind 2017 rekening mee dat er een vertraging kon optreden. “In november 2017, bij de ‘herijking’, hebben we de financiële balans opgemaakt over het project”, legt Swanenberg uit. “Toen bleek ook dat de aannemer meer tijd nodig had om het definitief ontwerp af te ronden. Dat is vervelend, maar we willen absoluut niet tornen aan onze hoge eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Als het niet anders kan, moeten we maar schuiven met de tijd. We zijn samen met de aannemer opgetrokken om de vertraging zo veel mogelijk te beperken. Op 1 juni heeft de aannemer een nieuwe, realistische planning ingediend. Daaruit bleek dat de einddatum twee à drie jaar moest worden opgeschoven. We gaan nu samen met de aannemer onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tijd te winnen. De eerste maatregel is de stremming van de zuidbaan van de zuidelijke ringweg gedurende vijf weken in de zomer. Zo kan de bouwkuip van de verdiepte ligging versneld worden gebouwd.”

Kosten
Een belangrijke vraag is natuurlijk wat de financiële gevolgen zijn. “Wat dit gaat kosten, hangt af van hoever de planning uiteindelijk uitloopt”, zegt Swanenberg. “Duidelijk is dat het om aanzienlijke bedragen gaat. Wie dit moet betalen, daarover zijn we nog in gesprek. We kijken natuurlijk goed naar wat er in het contract staat, want het contract is er juist voor de momenten dat het moeilijk wordt. Maar het allerbelangrijkste voor dit moment is dat we de vertraging zo veel mogelijk weten te beperken. Dat is voor iedereen het beste.”

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (21)

 1. Marco Kleen

  27 juni 2018, 21:44

  Stelletje prutsers. Niemand in Groningen Zuid wilde dit onzinnige plan, maar er verdient vast iemand héél veel geld mee, want het moest en zou doorgaan. En nu "reageert de grond anders" en is het project "complexer dan verwacht". Sukkels.
  1. michel

   2 juli 2018, 22:48

   Praat voor jezelf niemand in Groningen Zuid wil dit, kende iedereen in Groningen Zuid?? Ik ken jouw niet en menig die ik ken in Groningen Zuid kennen jouw ook niet.

   En allen willen dit.
   1. DJ

    3 juli 2018, 08:07

    onafhankelijk van wie Michel wel of niet kent: Het is wel echt prutswerk. Alle waarschuwingen over de complexiteit van dit project zijn gewoon genegeerd , Behoorlijk onthutsend. En het zo maar kunnen dat de berekeningen van de verkeerstromen na de ombouw ook helemaal fout zijn. Ook daarvoor is gewaarschuwd.
    1. Michel

     3 juli 2018, 10:22

     Daar gaat het niet om, er wordt gesuggereerd door meneer alleen dat niemand in Groningen zuid dit onzinnig plan wil.

     Maar ik en menig met ken hem niet, maar wonen in Groningen Zuid en willen dit.
     1. Marco Kleen

      3 juli 2018, 17:44

      Beste Michel,

      Wij kennen elkaar inderdaad (waarschijnlijk) niet. Dat weet ik niet zeker want ik zie je achternaam niet. Anyway, als kennelijke buurmannen verschillen we stevig van mening over onze buurt. Ik heb die snelweg en dat fijnstof liever niet in de longen van mijn kids, ik vind dat prutswerk en de overlast onwenselijk en ik heb de protesten vooraf de kop ingedrukt zien worden door gretige wethouders. Jij ziet die dingen anders en hebt hier kennelijk behoefte aan, geniet ervan zou ik zeggen. En inderdaad, niet iedereen was tegen, jij niet, dus veel plezier met de gevolgen ervan.
      Zoals gezegd, het is en blijft ontzettend prutswerk.
      1. Michel

       5 juli 2018, 11:44

       De gevolgen zijn groter als we niks doen, de ringweg en snelweg waren er al voordat ik (en misschien jij) geboren was. De fijnstof is nu al een probleem en zal nog groter worden als we niks doen.

       Ja het is knullig dat de nieuwe ringweg pas 2 jaar later klaar is, maar dat is in mijn ogen ook deels te maken met de vele protesten. Deels was ik er mee eens, maar op den duur neemt dat ernstige vormen aan.

       Ging op den duur niet meer om de verbeteringen, maar om het zo lang mogelijk uit te stellen. Plus dat er in Nederland de gedachte heerst dat men door moet leren voor een goede baan, hierdoor is een opleiding in de techniek en wegenbouw zwaar achter gebleven en daar hebben we nu een probleem mee.

       Dat jij niet wil dat je kinderen fijnstof inademen ben ik mee eens, wil ik ook niet. Maar doe je niks krijgen ze dat sowieso en meer, aan de andere kant weet je dat dit gebeurd als je in een stad en dicht bij de ringweg gaat wonen.
       1. DJ

        5 juli 2018, 14:18

        @Michel:
        -1. Het uitstel heeft helemaal niets met de protesten te maken. Kijk de documenten met oude tijdslijnen nog maar eens na. Gewoon een te complex plan dat te goedkoop in de markt is gezet.
        -2. Het project leidt to meer verkeer, meer fijnstof, en meer verkeersdoden dan als er niets gedaan wordt (sla de MER er maar eens op na, daar staat het letterlijk in). Dan nog mag de politiek ervoor kiezen om het project uit te voeren, vanwege andere belangen dan de veiligheid van omwonenden en weggebruikers (en dit is ook gedaan, bijvoorbeeld economische verwachtingen). Maar wat jij beweert is simpelweg niet waar. Je moet echt de uitgebreide documentatie beter doorlezen.
       2. michel

        5 juli 2018, 14:51

        @DJ,
        -1: uiteraard zal men niet spreken over de effecten vcan protesten, en ja het project is zeer complex. Dat er ook nog te weinig gekwalifiseerde mensen zijn die het werk kunnen doen, dat is een feit.

        -2: Volgens de MER treedt er een verbetering op van de luchtkwaliteit (MER hoofdstuk 8 pagina 104), zie ook: https://www.aanpakringzuid.nl/plan/vraag-antwoord/luchtkwaliteit-en-geluid
        De groepsrisico neemt af volgens de MER, valt hier te lezen https://www.aanpakringzuid.nl/uploads/fckconnector/35ade6db-5db1-4547-9973-0b7f8b3f265f

        Ik kan nergens iets vinden die jouw beweringen kunnen onderstrepen, mocht ik wat over het hoofd hebben gezien (wat natuurlijk goed mogelijkis) hoor ik het graag.
       3. DJ

        5 juli 2018, 16:11

        @Michel, naar aanleiding van jouw reactie hieronder:
        -Het is wel heel erg flauw om de protesten de schuld van de vertraging te geven. Slecht grondonderzoek bij de Helperzoomtunnel, een te complex ontwerp, en veel te lage begroting kun je echt niet aan de protesten toeschrijven. Bovendien kun je in de tijdslijn nalezen dat er in de planning naar het tracebesluit toe geen enkele vertraging is geweest door de protesten.

        - pagina 105 MER: 231 adressen verschuiven van lage naar hoge fijnstofconcentratie tov referentiesituatie. Dat is toch echt een flinke toename
        -Verkeersveiligheid: Hier lijkt volgens de MER geen verschil te zijn met de referentiesituatie op het HWN (pagina 63, 10 slachtoffers in beide situaties), maar daar zit een addertje onder het gras: Omdat het een heel complexe wegsituatie wordt, met overkappingen, een spagetti van op- en afritten en weefvakken, is er geen vergelijkbare weg bekend op grond waarvan een betrouwbaar risicocijfer berekend kan worden. Het lage, arbitraire getal van 0,019 dat hiervoor gekozen is vertekent het beeld nogal. Een realistischer getal (bijvoorbeeld van 0,3 dat voor vergelijkbare wegen met max snelheid van 70 km/uur gebruikt wordt, en ook hier goed van toepassing zou zijn) zou leiden tot een toename van 20% in ernstige verkeersslachtoffers op het HWN. Te complex, en daarom niet optimaal veilg ontwerp.
       4. Kars

        5 juli 2018, 16:28

        @Michel,

        Rond en op de deksels wordt de luchtkwaliteit sowieso fors slechter, daar vindt concentratie van de troep uit de tunnels plaats. Daar kun je dus beter niet gaan joggen of ballen met je kind. De modelberekeningen op basis van theoretische uitstoot geven ook niet altijd een eerlijk beeld, met name hierom: https://www.volkskrant.nl/economie/-zonder-sjoemeldiesel-was-uitstootlimiet-wel-gehaald-~b82f7920/

        Verder zijn deze pagina's verhelderend:

        http://zuidelijkeringweg.nl/home/actueel/nieuwsbrief-mei-2016 (m.n. het stukje over veiligheid)
        http://zuidelijkeringweg.nl/home/actueel/nieuwsbrief-december (m.n. over beperkte tijdwinst door dit plan)
        http://zuidelijkeringweg.nl/home/actueel/aanpak-ring-zuid-verslechtert-bereikbaarheid-stad (juist meer stoplichten om de stad in en uit te komen)
        http://zuidelijkeringweg.nl/zuidelijke-ringweg1/berekeningen (vertraging tijdens de bouw kost de maatschappij ongeveer 40 miljoen per jaar, en Groningse ondernemers minimaal 20 miljoen omzet per jaar. Tel uit je verlies als de bouw langer duurt)
  Verberg de reacties
 2. Tim

  28 juni 2018, 11:38

  In jullie plan "BLVC-plan Uitvoering Gebiedsdeel Oost" wordt ook gesproken over een zomerafsluiting 2018 welke echter anders is dan de afsluiting die nu door lijkt te gaan.

  Er zijn in dat pan echter een aantal maatregelen waarvan ik me afvraag of die nu nog doorgaan omstreeks de zomerafsluiting of dat deze verplaatst worden. Kunt u daar meer duidelijkheid over geven:
  * Aanpassingen knooppunt westerbroek ( zou 20 juli gereed moeten zijn)
  * Sloop zuidbaan KW21(viaduct over europaplein)
  * Afslag kielerbocht (ontsluiting Eemspoort)
  * Op- en afrit Driebond

  Kortom, hoe actueel is het bovengenoemde plan?
  1. Wendy (Aanpak Ring Zuid)

   2 juli 2018, 13:32

   Hoi Tim, de geplande stremming voor gebiedsdeel Oost is geannuleerd en het BLVC plan met betrekking tot Uitvoering Gebiedsdeel Oost is niet meer actueel. We zullen het plan dan ook van de website verwijderen. Zodra het plan is geüpdatet zal deze beschikbaar zijn op de website.
  Verberg de reacties
 3. Jaap

  30 juni 2018, 11:33

  Lekker van 4 naar 6 jaar overlast voor de omwonenden. Er wordt gesproken over boeteclausules per dag dat CHP later klaar is dan initieel overeengekomen. Worden de gelden van deze boetes nu gebruikt om de direct omwonenden financieel te compenseren voor 2 jaar extra ellende? Of gaat deze in de staatspot?

  Ennuuhh was het nu echt nodig om op zaterdag ochtend tussen 7.00 en 9.00 uur te rammen op de weg met het meest lawaaiige apparaat tot nu toe? Gaat er bij niet in dat, ondanks de spurt die nu genomen wordt om niet nog verder uit te lopen, dit niet op een ander moment had gekund. Ronduit asociaal om ze te werk te gaan.

  Graag reactie op alle bovenstaande vragen.

  Bij voorbaat dank, Jaap.
  Verberg de reacties
 4. Wendy (Aanpak Ring Zuid)

  2 juli 2018, 11:45

  Hoi Jaap, ik begrijp dat dit vervelend is. De omgeving is geïnformeerd dat we in de weekend door werken om de tijdelijke aansluiting te maken. Zou je kunnen aangeven waar je woont? Dan hebben wij inzichtelijk waar omwonenden geluidsoverlast ervaren.

  Aan het einde van het project wordt bepaald of de aannemer boetes voor latere oplevering opgelegd krijgt. Mocht er na de uitvoering van het project geld over zijn, dan is het aan de regio om te bepalen wat hiermee gebeurt.
  Verberg de reacties
 5. Kevin

  3 juli 2018, 08:26

  Zonde dat het zo uitloopt. Ik kan mij voorstellen dat het voor omwonenden vervelend is. Aan de andere kant: we zijn over een paar jaar eindelijk van die lelijke ring dwars door de stad af en krijgen er een prachtig plantsoen voor terug.
  1. DJ

   4 juli 2018, 15:47

   @Kevin: maar als je bij het Julinanaplein woont, of aan de Vondellaan, of aan de Maaslaan, dan krijg je een grotere, lelijkere en drukkere weg voor je neus. Dus geen prachtig plansoen. Voor die omwonenden: 2 jaar langer grote overlast, en daarna een slechtere situatie dan voorheen. Pech gehad.
  Verberg de reacties
 6. Jaap

  3 juli 2018, 18:42

  Hallo Wendy,

  Ik woon in de lekstraat, vlakbij het Fongerspad. Zou je nog willen uitleggen (dat was de vraag) waarom dit werk met veel overlast op zaterdagochtend in de vroegte plaatsvond en niet op een wat normaler tijdstip? Ik snap dat het in het weekend moest gebeuren maar het gaat mij om het tijdstip.

  Grt, Jaap.
  Verberg de reacties
 7. Martin (vechtstraat)

  6 juli 2018, 20:43

  Kom kom mensen. Wie dacht dat het allemaal in de voorgestelde tijd en de voorgestelde kosten zou gebeuren heeft de afgelopen 50 jaar niet opgelet.
  Om dit soort projecten er door te krijgen worden veel te rooskleurige voorstellingen gedaan. Als het werk eenmaal begonnen is kunnen we niet meer terug en kan (vooral de bouwer) het grote geld gaan verdienen. Voorstellen dat het 3 jaar langer gaat duren en dan met extra geld het terug dringen naar twee jaar is een economische strategie.
  En Wendy: Wie denk dat er geld overblijft. Die is echt ongeloofwaardig of begrijpt het helemaal niet.
  Verberg de reacties
 8. Jaap

  6 juli 2018, 21:34

  @Wendy wil je svp nog reageren op mijn vraag? Daar is dit forum toch voor bedoeld?

  Dank, Jaap
  1. Wendy (Aanpak Ring Zuid)

   9 juli 2018, 09:52

   Hallo Jaap, mijn excuses voor de late reactie. Je reactie is mij even ontschoten. Als het goed is heeft u een brief ontvangen met daarin een aankondiging van de werkzaamheden. We werken van 07.00 - 19.00 uur. We proberen in de uitvoering zo veel mogelijk rekening te houden met de omgeving, helaas laten de werkzaamheden dit niet altijd toe. Deze strakke planning was nodig om de werkzaamheden ter voorbereiding voor het aanleggen van de tijdelijke weg af te ronden voor 8 juli.
  Verberg de reacties
 9. jaap

  9 juli 2018, 10:36

  Hallo Wendy,

  dank voor je reactie. Natuurlijk hebben wij een brief gehad dat er drie weken achter elkaar mogelijk in het weekend gewerkt wordt.

  Voor mij is jouw tekst (en voor jou ook denk ik als je even goed leest) nog steeds geen verklaring waarom dit op zaterdag 7.00 uur 's ochtends plaats moest vinden. Je communiceert slechts een algemene container die steeds geroepen wordt op de website. Mijn visie hierop is dat er met de planning van dit soort zaken vooral wordt gekeken van "welke onderaannemer heeft op welk moment tijd" of wellicht nog praktischer door de uitvoerenden "als we om 7.00 uur beginnen en om 9.30 uur klaar zijn kunnen we daarna lekker aan het weekend beginnen". En geef die mensen op persoonlijke titel eens ongelijk. En dat er veeeeel minder wordt gekeken naar " wie heeft op welk moment last van wat". En hoe kom je op dit onderwerp tot een "smart" oordeel.

  Afsluitend hoop ik in ieder geval hier de komende 5-6 jaar verandering in te kunnen waarnemen.
  Verberg de reacties

Reageren