Aanbod nulmeting door commerciële bedrijven

Aanbod nulmeting door commerciële bedrijven

Momenteel zijn er enkele commerciële bedrijven die bewoners rond de zuidelijke ringweg een aanbieding doen voor het uitvoeren van een nulmeting. De boodschap is dat particulieren zo tijdig een bewijsrapport hebben, mochten de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg leiden tot schade aan hun woning. Iedereen is natuurlijk vrij om van zo’n aanbod gebruik te maken, maar de kans bestaat dat men dan betaalt voor iets dat Combinatie Herepoort sowieso gaat uitvoeren.

Overal waar mogelijke risico’s zijn op schade aan panden, voert Combinatie Herepoort nulopnames uit. De nulopname bestaat uit een bouwkundige opname en/of een deformatiemeting. De bouwkundige opname beschrijft de huidige bouwkundige staat van het object (bijvoorbeeld bestaande scheuren in de woning). De deformatiemeting bestaat uit het aanbrengen van meetboutjes in de panden en het inmeten van de hoogte ervan. Tijdens de werkzaamheden voeren we herhalingsmetingen uit, om eventuele verzakkingen te kunnen vaststellen.

De bouwkundige rapporten worden digitaal aan de eigenaren van het pand toegestuurd. Een exemplaar wordt bovendien gedeponeerd bij de notaris. Mocht er toch verandering optreden in de staat van uw woning, dan heeft u dus een eigen exemplaar van dit rapport.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (5)

 1. els van dongen

  13 oktober 2017, 22:42

  is al bekend welke woningen hiervoor in aanmerking komen en zo nee, wanneer wordt dat bekend en zo ja, welke woningen zijn dat?
  hartelijk bedankt voor uw antwoord.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   16 oktober 2017, 10:45

   @Els, Combinatie Herepoort voert kort voor de aanvang van werkzaamheden nulmetingen uit. De contourlijn (het gebied waarbinnen deze metingen zullen plaatsvinden) bepalen ze dan ook per keer. Afgelopen zomer zijn dergelijke metingen bijvoorbeeld uitgevoerd in de buurt van de Esperantokruising omdat daar toen werkzaamheden waren. De bewoners/eigenaren van de woningen waar de nulmetingen plaatsvinden worden vooraf schriftelijk geïnformeerd.
   1. Rudi

    3 april 2018, 12:07

    Afgelopen week rammelden de kopjes bij ons in de kast door de werkzaamheden; we hebben het idee dat het te maken had met het weghalen van de geluidsschermen. De trillingen waren duidelijk voelbaar in ons hele blok (Sterrebosstraat).
    We hebben geen bericht gehad over metingen.
    Op de site staat dat je niet zelf een nulmeting hoeft te laten uitvoeren omdat dit door de Combinatie Herepoort wordt gedaan. Er staat wel bij dat je dan binnen de contourlijn moet vallen. We blijken buiten de contourlijn te vallen (want we hebben niets gehoord van Combinatie Herepoort) terwijl er wel serieuze trillingen zijn. Waarop is die contourlijn gebaseerd?
    Een paar huizen in ons blok staan trouwens binnen 50 meter van de werkzaamheden en ook zij hebben geen bericht gehad. Op deze manier hebben we geen andere keus dan toch zelf een nulmeting te laten doen.
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     5 april 2018, 14:07

     Rudi, het is normaal dat je de trillingen in je woning hebt gevoeld. Dat wil niet direct zeggen dat er kans op schade is. De trillingen kwamen voort uit het
     intrillen van funderingspalen bij de Esperantokruising
     . Voordat we aan de slag gaan, berekenen we tot hoever de trillingen kunnen komen. Dat doen we op basis van het type werkzaamheden en de ondergrond. Daarna stellen we de risico’s vast voor de gebouwen en andere objecten in de omgeving. Hoe verder van de werkzaamheden, hoe kleiner de kans op schade. Is de kans op schade voor één of meerdere gebouwen of objecten groter dan 25 procent, dan vinden we dat onacceptabel. Dan gaan we terug naar de tekentafel om een andere oplossing te zoeken. Zijn er objecten en gebouwen waarbij de kans op schade 5 tot 25 procent is, dan laten we die intensief monitoren. Daarbij wordt een bouwkundige opname gedaan. Risico’s van 1 tot 5 procent gaan we indicatief monitoren. Risico’s kleiner dan 1 procent worden niet gemonitord. Voor het monitoren en de bouwkundige opnames schakelen we onafhankelijke bureaus in.

     De werkzaamheden waren op de hoek van de Waterloolaan en de Verlengde Willemstraat (zie ook het kaartje bij de beschrijving van de werkzaamheden. Alle panden aan de Sterrebosstraat vielen hierbij buiten de 1%-contourlijn. De grootste kans op schade was er voor het viaduct over de ringweg. Dat is intensief gemonitord. Het appartementencomplex op de hoek Waterloolaan-Verlengde Willemstraat is indicatief gemonitord. Dat geldt ook voor het complex op de hoek van de Lodewijkstraat en de Esperantostraat. Verder waren er geen woningen binnen de 50 meter.

     Het intrillen van damwanden of funderingspalen kan tot redelijk ver in de omtrek gevoeld en gezien worden. Het kan zijn dat de ruiten trillen en de kopjes staan te rinkelen. Dat kan even schrikken zijn. Maar welke trillingen zijn toegestaan, wordt gebaseerd op de kans dat er schade ontstaat. Meer informatie over het monitoren van trillingen lees je in het interview met Duurt Cazemier van Combinatie Herepoort.
  Verberg de reacties

Reageren