26 zienswijzen op ‘extra wensen’ Julianaplein en Europaplein

26 zienswijzen op ‘extra wensen’ Julianaplein en Europaplein

John

Er zijn in totaal 26 zienswijzen ingediend op de plannen voor een groenere aanblik van het Julianaplein en een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Deze plannen zijn twee van de drie ‘extra wensen’ in het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Beide plannen stonden beschreven in het Ontwerp Tracébesluit Wijziging 2017 (OWTB-2017).

Vanaf 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 kon iedereen een zienswijze op de plannen indienen. Van de 26 reacties zijn 24 zienswijzen afkomstig van particulieren, één van een bedrijf en één van een belangenorganisatie.

Inhoud van de zienswijzen
De indieners van de zienswijzen maken zich vooral zorgen over de toename van het verkeer op de Europaweg en de gevolgen hiervan op luchtkwaliteit en verkeersgeluid. Ook zijn er zorgen over sluipverkeer op de parallelweg van de Europaweg. Verder zijn er zienswijzen over overlast tijdens de bouw, het aantal te kappen bomen en het Oude Winschoterdiep.

Vervolg
De binnengekomen zienswijzen worden nu bestudeerd en van een antwoord voorzien. Na de zomervakantie wordt het WTB-2017 vastgesteld. De indieners van de zienswijzen krijgen een Nota van Antwoord toegestuurd, waarin de minister een reactie geeft op elke zienswijze. De indieners hebben na de vaststelling van het WTB-2017 zes weken de tijd om eventueel in beroep te gaan bij de Raad van State.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren