109 adressen in aanmerking voor geluidsonderzoek binnen de woning

109 adressen in aanmerking voor geluidsonderzoek binnen de woning

Door de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert het verkeersgeluid in de omgeving. In vergelijking met nu neemt het aantal woningen met geluidhinder zo’n 10 procent af. Dat komt onder andere doordat een deel van de weg verdiept wordt aangelegd. Ook wordt vaker gekozen voor de aanleg van ‘stil asfalt’. Toch zijn er ook adressen waar het geluid van het verkeer toeneemt. Dit komt door de aanpassingen aan de wegen in de stad. Bij 109 adressen wordt het geluidsniveau hoger dan de ‘toetswaarde’. Deze woningen komen in aanmerking voor een ‘binnenwaardeonderzoek’. De bewoners van deze adressen hebben deze week een brief gehad met een uitleg.

Bij het opstellen van het Tracébesluit is berekend wat de gevolgen zijn van de wijzigingen aan de zuidelijke ringweg en de omliggende straten voor het geluid bij de woningen in de buurt. Zoals de wet voorschrijft, is berekend hoeveel geluid er aan de buitenkant (op de gevel) van de woningen is in het jaar 2030, oftewel tien jaar na het uitvoeren van het project. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met alle veranderingen aan de wegen en ook met veranderingen van de hoeveelheid verkeer. Verder is rekening gehouden met aanvullende maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen en de aanleg van ‘stil asfalt’.

Onderzoek
Bij woningen waarbij het geluid aan de buitenkant van de woning hoger is dan de toetswaarde, gaat Rijkswaterstaat onderzoeken of het verkeersgeluid binnenin aan de wettelijke eisen voldoet. Dat wordt een ‘binnenwaardeonderzoek’ genoemd. Blijkt hieruit dat het geluid boven de norm is, dan doet Rijkswaterstaat een voorstel aan de eigenaar voor maatregelen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van geluidsisolerende materialen. Deze maatregelen worden betaald door Rijkswaterstaat. Deze onderzoeken worden waarschijnlijk gedaan aan het eind van de uitvoeringsperiode (die gepland staat voor 2015-2020).

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. E Gleis

  2 oktober 2014, 17:16

  Bij de voorlichting over de busbaanafslag in Hoogkerk stond mijn huis voorbij de grens waar niets veranderde en de grens was de geluidsnorm. Ik heb geen brief gekregen.
  Verberg de reacties
 2. Luuk

  24 oktober 2014, 15:35

   
  @E Gleis: Excuses voor ons late antwoord. Voor het project Aanpak Ring Zuid zijn er geen adressen in Hoogkerk waar de toetswaarde voor geluid wordt overschreden. Daarom zijn er geen brieven verstuurd naar inwoners van Hoogkerk. We hebben geprobeerd uit te zoeken welke voorlichting u bedoelt. Kunt u aangeven wanneer dat is geweest?
  Verberg de reacties

Reageren