1 juli informatiebijeenkomst damwandplanken intrillen

1 juli informatiebijeenkomst damwandplanken intrillen

John

Op maandag 1 juli houden Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort een informatiebijeenkomst over het intrillen van damwandplanken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Deze werkzaamheden gaan veel hinder veroorzaken. De bijeenkomst is in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid en begint om 19.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom. Direct omwonenden zijn de afgelopen tijd al geïnformeerd op een van de zeven bijeenkomsten voor de omliggende buurten.

Op de informatiebijeenkomst geven we een presentatie waarin we laten zien wat de werkzaamheden inhouden, wat dit betekent voor omwonenden en hoe we omgaan met vragen, zorgen en klachten. Ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid bevindt zich aan de Muntinglaan 2, tegenover de locatie van het Noorderpoort. Aanmelden is niet nodig.

Verdiepte ligging
Onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is dat tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep wordt aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. De verdiepte ligging wordt ongeveer 1.100 meter lang. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd.

Damwandplanken intrillen
Voor de aanleg van de verdiepte ligging gaat aannemer Combinatie Herepoort een grote bouwkuip maken aan de zuidkant van de ringweg, ongeveer vanaf het Julianaplein tot aan de Europaweg. De bouwkuip wordt gevormd door stalen damwandplanken. In totaal moet er voor circa 2.500 meter aan damwanden worden ingetrild. We beginnen hier 16 juli mee. De planning is dat eind december 2019 vrijwel alle damwandplanken zijn geplaatst. Begin 2020 plaatsen we de laatste damwandplanken in het Oude Winschoterdiep.

Forse overlast
Het intrillen van de damwandplanken gaat voor omwonenden forse overlast opleveren, in de vorm van geluid en trillingen. De werkzaamheden zijn in principe alleen overdag op werkdagen, van 7.00 tot 19.00 uur. In de zomer is er een uitloop mogelijk naar de zaterdagen en naar de avonduren (van 19.00 tot uiterlijk 23.00 uur). Bij ruim 800 woningen in de buurt zijn inmiddels bouwkundige vooropnames gedaan, om eventuele schades aan te kunnen tonen. Om het intrillen van de damwandplanken direct naast de ringweg mogelijk te maken, moet een deel van de ringweg in de zomer worden gestremd. De zuidelijke ringweg is vanaf vrijdag 12 juli 22.00 uur t/m maandag 26 augustus 06.00 uur tussen Julianaplein en Europaplein afgesloten voor verkeer richting Hoogezand.

Bekijk voor meer informatie onze pagina Damwand.

Titelfoto: Tijdens Hemelvaart 2018 zijn de eerste damwandplanken bij de zuidelijke ringweg ingetrild, ter hoogte van het spoor. Foto: Bouwfotografe.nl.

De ringweg wordt tussen Hereweg en Oude Winschoterdiep verdiept aangelegd. Links de oude situatie, rechts de nieuwe. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (33)

 1. P.c.j.Muijzert

  5 juli 2019, 17:50

  Heeft de aannemerscombinatie jullie verteld dat ze afwijken van het Trace Besluit.Hoe gaat Heerepoort de verdiepte weg aanleggen ? Je zou 15 schoenendozen achterelkaar moeten ! Om de 90 m zal er een speciale T naald aan gebracht moeten worden om een dwarswand aan te kunnen brengen! Heeft de aannemer uitgelegd hoe ze de damwand waterdicht gemaakt wordt ? Heeft de aannemer verteld of het in den droge of in den natte antgraven gaat worden. Heeft de aannemer verteld of ze bronbemaling gaan aanbrengen ? Waar binnen of buiten de damwand ? Heeft de aannemer verteld of er injectie buizen buiten de damwand aan gebracht worden om de grondwaterstand tussen damwand en de huizen gehandhaafd moet bliven een eis van het hoogheemraadschap ! Heeft u in u huizen een bout in de muur gekregen ? Eis waterschap peilbuizen en bouten moeten dagelijks gecontroleerd worden ! Afgelopen maandag morgen op rtv noord van 8.07 tot 8.11 u werd verteld we gaan droog ontgraven dan vertel ik u de bronbemaling komt op -32 m te staan en wordt de gehele grondwaterstand verstoord ! Er is nog steeds geen bouwplan geen materiaal plan geen tijdsplanning en nog steeds geen goedkeuring nu bent u allen met de waarheid bijgepraat
  1. Helpman

   6 juli 2019, 12:57

   Nou.... Heb je nog meer te zeuren??
   1. P.c.j.Muijzert

    6 juli 2019, 20:24

    Kunt u mij vertellen welk gezeur ? Het zijn werkelijke feiten ! Heeft u belangen bij Heerepoort ? Ipv stad en prov !
    1. Helpman

     7 juli 2019, 00:56

     Als je de feiten kent, waarom ga je hier dan niet werken?
     1. Pieter C.J.Muijzert

      7 juli 2019, 01:06

      Ik ben met pensioen en heb 43 j ervaring leidinggevend in dit soort werken.
      De verdubbeling Schiphol spoortunnel
      De HSL 4 Drechtse Steden Zwijndrecht -> zuidzijde Moerdijkspoorbrug met 2 zinktunnels en de 1090 m Moerdijk spoorbrug. Tevens in de stad Amsterdam 13 bergbezink basins voor Waternet (waterschap Amstel/Vecht+waterleiding )
      Ik heb heel veel ervaring in dit soort werken.
      Ik heb het bestek ring zijd 3180 paginas door gelezen met alle vergunningen
      Ik heb de Trace tekeningen
      Ik heb de werk tekeningen .
      Ik kan jullie allen heel nauwkeurig alles laten zien.
      Wat ik geschreven heb zijn geen leugens
      As. dinsdag zit ik weer (3 maandelijks vanaf 2004 ) met de Groninger gedeputeerde om tafel ! En met vele voorgangers
     2. Michel

      10 juli 2019, 12:22

      @Helpman, Meneer woont in [plaatsnaam verwijderd], verveelt zich waarschijnlijk en dan krijg je dit.
      1. Michel

       10 juli 2019, 12:52

       Jammer dat de plaatsnaam is verwijderd, maar niet in de stad of de gemeente.
  Verberg de reacties
 2. Pieter C.J.Muijzert

  8 juli 2019, 11:52

  Geachtte ring zuid wilt u mijn reacties en vragen en opmerkingen hier niet deleten omdat het jullie niet past !

  Afgelopen week maandag werd erop RTV noord van 8.05 tot 8.11 u verklaard dat u de damwand aan de stadsekant langs de oude as laat lopen.
  Tevens dat er droog ontgraven wordt ! Bij niemand in de politiek bekend.
  Ik heb een heleboel vragen alvorens jullie as vrijdag avond beginnen met damwand intrillen.

  1. de lengte van de verdiepte weg/tunnel is geen 1100 maar 1400 meter daar de betonmuren tot NAP + 1.80 m moeten
  2. hoe gaan jullie bouwen ? in een lengte en een breedte 34 m
  3.Je dient als schoenedoos te bouwen dus om de b.v. 90 m een T naald aan te brengen
  4. Hoe gaan jullie de damwand waterdicht maken.
  5. Gaan jullie ook darsdamwanden intrillen
  6. Bewoners het verschil intrillen of hydraulisch drukken is het laatste 3 x de prijs per m1
  7. Hoe gaan jullie het grondwater weg pompen ?
  8. Hoe diep komen de filters NAP /onder de werk vloer
  9 Hoe houden jullie het grondwater buiten de damwanden op hoogte ?
  10. Hebben jullie waterpeilbuizen tussen damwand en huizen aangebracht ?
  11. Jullie moeten dagelijks volgens het Hoogheemraadschap de waterstanden op te nemen en openbaar te maken.
  12. Gaan jullie stempel buizen aanbrengen minimaal 36.80 m 1 lengte
  13. Op welke hoogte brengen jullie de stempelbuizen aan ?
  14 hoe gaan jullie de verankering van de tunnel met de grond doen.
  15 proef was schroef draai ankers ? op mv hoogte aangebracht
  16 Hoeveel was de trekkracht op mv ?
  17 Haal van die getallen maar 15 ton trek kracht af want de bovenste 9 a 10 m komt niet terug
  18.Juist in deze bovenste 10 m zit de klei/leem/potklei/keileem !
  19. op 10 m diepte deze proeven weer opnieuw uitvoeren.
  20.Heeft de provincie jullie aangewezen waar het zand naar toe moet ?
  21 Hebben jullie depot waar de bovenste 9 a 10 m leem/klei naar toe gaat.
  22. Houden jullie rekening ermee dat de damwand 180 tot 200 cm an de te maken wanden moeten afstaan.
  vlechten en bekisting.
  23 waarom houden jullie zich niet aan het trace besluit 2 m links of rechts en 1 m hoger of lager ?
  24 jullie wijken nu 17 m af van het trace besluit.
  25. Hebben jullie een vergunning voor bodem water onttrekking van de provincie ?
  26. Jullie moeten geeikte debiet meters aanbrengen.
  27. jullie moeten per m3 onttrokken bodemwater belasting betalen
  28 waar stempel buizen komen boven de deksels moeten de lengte damwanden 150 cm hoger staan
  Er zijn nog vele antwoorden te beantwoorden.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   8 juli 2019, 18:18

   @Pieter C.J. Muijzert: U beschuldigt ons van het verwijderen van berichten omdat de inhoud ons niet zou aanstaan. Dit is onjuist. Afgelopen avond werd er een reactie op deze website geplaatst waarin u persoonlijk werd aangevallen. Afgelopen nacht heeft u hierop twee reacties geplaatst. Vanochtend hebben we besloten de aanval op u te verwijderen, omdat deze website daarvoor niet is bedoeld. Tegelijk hebben we daarbij uw twee reacties, die een antwoord waren op de beschuldiging, verwijderd. Dit hebben we u ook per mail en telefonisch uitgelegd.

   Op uw vragen zullen we snel reageren.
   1. P.c.j.Muijzert

    8 juli 2019, 19:22

    Dank je voor het weghalen ik vraag me nog steeds af na het vragen bij Ziggo dat de mail account niet bestond en toch hier vermeld kon worden
   2. Pcj Muijzert

    12 juli 2019, 07:31

    Kunt eens antwoord geven op de 20 vragen vraag voor vraag en verschuil je niet anders maken we afspraak en gaan we om tafel
    1. Helpman

     12 juli 2019, 12:25

     Laat ze eerst eens zoeken naar de antwoorden in plaats van snel snel snel antwoorden.
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   9 juli 2019, 15:01

   @Pieter C.J. Muijzert: Wat betreft uw inhoudelijke vragen met betrekking tot de bouwkuip wil ik u en de andere geïnteresseerden doorverwijzen naar dit artikel van 4 juni op onze website. Daarin leggen we uit dat de damwanden voor de bouwkuip geschikt zijn voor verschillende bouwmethoden van de verdiepte ligging. Ook staat hierin dat dit najaar besloten wordt hoe de verdiepte ligging gebouwd gaat worden. Hierover is nog geen beslissing genomen. Veel van uw vragen zijn daarom nog niet te beantwoorden.

   Verder klopt uw opmerking over de wegas niet. In het Tracébesluit 2014 (deel II Kaarten) is vastgelegd wat de nieuwe as van de zuidelijke ringweg is ter hoogte van de verdiepte ligging. In de toelichting op het Tracébesluit 2014 (deel III, p33) staat een uitmeetbepaling. Die zegt dat de aannemer onder voorwaarden tot maximaal 4 meter mag afwijken van de maatvoering zoals opgenomen in het Tracébesluit. Uw bewering dat deze afwijking geldt ten opzichte van de oude wegas is onjuist. We wijken niet af van het Tracébesluit.
   1. PCJ.Muijzert

    9 juli 2019, 23:32

    Betreft in te trillen damwand ! geef een eerlijk en duidelijk antwoord ! 1. Komen er in de damwand elke 90 m1 een T naald ? 2. Maken jullie de damwand waterdicht maken ? Dus voor het aanbrengen van bitumen in de naden ? Nu niet aangebracht vooraf krijgje in dec er niet meer aan ! Geef op alle vragen antwoord dat kunnen jullie best ! Als de omgevingsmanager Herepoort afgelopen week zegt droog dan is dat nu ook bij jullie bekend ! De verkeerde keuze !
    1. Michel

     10 juli 2019, 12:16

     Ik mag toch aannemen dat de mensen weten wat zij doen, ik lees alleen maar zeurderige vragen van u. Dat u gepensioeneerd ben leuk maar het doet mij overkomen dat u zich verveeld en dat is ook wel te zien.

     Geniet van uw pensioen en ga u niet bemoeien met dit soort zaken.
     1. Pcj Muijzert

      12 juli 2019, 07:27

      Werkt u bij de ringorganisatie of aannemer. Vreemd dat het u stoort ! Er zijn vele mensen vragen om eerlijke antwoorden ! Kom eens voor de dag wie je bent of durf je dat niet.
      1. Michel

       16 juli 2019, 16:27

       Het is de toon waarop u het vraagt, maar ook alsof demensen die hier werken niet weten wat zij moeten doen. Als ik uw berichten zo doorlees heeft u:

       A: te veel vrije tijd
       B: geen enkele respect heeft richting al die professionals die dit werk jaren doen.
       C: doet alsof deze professionals te dom zijn

       Vraag stellen natuurlijk maar de manier hoe u ze stelt vind ik als niet medewerker van de ringorganisatie of aannemer zeer respectloos. Onder bijna ieder bericht wel een vraag van u, soms meerdere.

       Ik ben een buurtbewoner iets wat u niet bent, ik heb/had ook vragen die zijn beantwoord.
       1. Pieter C.J.Muijzert

        16 juli 2019, 17:25

        U doet alsof ik geen ervaring heb met 43 j leiding gegeven heb in dit soort werken.
        Ik geef antwoorden op de problemen en leg de vinger op de zere plek.
        Zodra iemand zegt dit kan niet en het kan wel heb ik het recht dat te zeggen.
        Er lopen bij de ringweg organisatie te veel omgevingsmanagers en anders op geleiden die van dit soort werk geen ervaring hebben..Je moet in dit soort werken praktijk ervaring opgedaan hebben en indien je dat niet hebt moet je openstaan voor opmerkingen..Ja ik ben met pensioen en mag niets meer zeggen .Ik ben een professional. c. zeg ik dit ????. Ik heb vroeger mn begin opleiding op de Siibrandus Stratingh UTS gedaan en ken het gehele werk ik heb hier thuis het gehele 3180 paginas bestek liggen en door gelezen en vele verguningen en alle werk tekeningen.Denk meer te weten dan velen.
       2. Michel

        17 juli 2019, 12:56

        Nee meneer Muijzert u doet alsof de mensen die daar werken te dom zijn, uw reactie is gewoon oneerbiedig ten opzichte van al die mensen die daar werken.

        Dat u 43 jaar leiding heeft gegeven en een hoop ervaring heeft staat niet ter discussie, geloof ik graag maar er zijn momenten dat u op een manier reageerd alsof de werknemers geen enkele ervaring hebben. Dat er te veel managers lopen zal ik ook niet ontkennen, maar het is de manier waarop een dringende en zeurende manier van uw mening op te dringen.

        Net als het stellen van vragen, geef ik iedereen ook u gelijk in, als er vragen zijn of dingen waarvan u met uw ervaring denkt dat komt niet goed hoor je mij ook niet over. Maar het gaat om de toon van vragen stellen, er komt (hoop dat ik het mee mag maken) tijd dat men met verdiend pensioen mogen, dan kan er lekker genoten worden van al het moois in de wereld. Als u nog het plezier vind om dit soort grote projecten te volgen, geweldig houdt u jong. Maar stel op een normale manier vragen en doe dit niet in veelvoud in een bericht gekopieerd in meerdere berichten. Dan wordt het niet meer vragen maar vind ik zwaar irritant.

        Ook ik heb mijn opleiding op de Sibrandus Stratingh genoten, en heb een hoop ervaring. Maar in heel veel (bijna alle) berichten over de zuiderlijke ringweg reageerd u minstens een keer en soms veel vaker. Laat het eens los geniet van uw vrijheden als gepensioeneerde en vragen stellen tuurlijk mag dat zalik nooit willenverbieden, maar doe dit niet op een manier dat de huidige werknemers (ook vaak met heel veel ervaring) het niet weten, ook zij zijn professionals.
  Verberg de reacties
 3. Nieuwsgierige lezer

  8 juli 2019, 12:02

  Hallo beste mensen,

  Wij zijn eigenlijk wel nieuwsgierig naar de antwoorden / bevestigingen op bovenstaande vragen c.q. stellingen van Dhr. Muijzert.
  Wanneer kan het publiek deze verwachten?

  met vriendelijke groet, een nieuwsgierige lezer.
  Verberg de reacties
 4. Kars

  8 juli 2019, 12:50

  Hallo,

  Ook ik ben hierin net als nieuwsgierige lezer erg geinteresseerd. Verdere vraag: Is er inmiddels al een vergunning verkregen van het waterschap voor de werkzaamheden tbv de verdiepte ligging, zoals de wijze waarop het grondwaterpeil gemanaged gaat worden?
  Verberg de reacties
 5. Pieter C.J.Muijzert

  10 juli 2019, 12:53

  Er komen geen antwoorden op en ook niet van de Provincie en niet van de omgevings managers Ringweg organisatie.
  Men weet het niet.
  Daar komt eind van het jaar antwoord op.
  Helaas moet je vooraf antwoord geven , voordat je de damwand intrilt.
  Ik verveel me niet beste man.
  Indien je er geen verstand van hebt dan vraag je waarom ? het is geen gezeur.!
  In de organisatie zitten weinigen met praktijk ervaringen.
  Of ben jij er een van die ervaring heeft ?
  Verberg de reacties
 6. Raymond

  12 juli 2019, 16:09

  Waarom is de optie beeld, en de webcams niet meer zichtbaar op e site
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   12 juli 2019, 16:42

   Raymond, we hebben de pagina 'Beeld ' uit het hoofdmenu gehaald, omdat we de pagina Damwand hebben toegevoegd. De link naar de pagina Beeld vind je nu in het blok linksboven, onder de kop 'Waar ben je naar op zoek?'
   1. Metsel Bennie

    12 juli 2019, 17:21

    Niet eens in staat om één blok toe te voegen aan de template? hahaha
  Verberg de reacties
 7. Pcj Muijzert

  13 juli 2019, 07:50

  Door mn ervaring en adviezen waar ik de Provincie en stad Groningen en Ringweg op gewezen heb moet men nooit zeggen we wisten het niet.De directie laat de aannemer zwemmen alleen maar om geen financiele verantwoording te hebben.De grootste fout die er nu aankomt is : 1. Plaats van de damwand 2. De damwand is niet geschikt voor meerdere methodes en is niet waterdicht 3 de bouwtekeningen kloppen niet tov de maten Ik heb het zelf met de meetband opgemeten. De aannemer Herepoort wil de damwand tegen de huidige as aanbrengen. Klopt niet met de werktekening.Wisten jullie vanaf het Trace besluit met gekleurde tekeningen waar de nieuwe weg kwam? Nee niemand.Het is een Desin&Construct ! De gekozen aannemer moest het ontwerp maken ! Er is nooit verteld dat vanaf westzijde Hereweg tot oostzijde Oude Winschoterdiep de complete nieuwe weg op grondgebied Helpman komt te liggen ! Dit is nooit verteld !
  Verberg de reacties
 8. Eric

  13 juli 2019, 11:39

  Dag aanpak ring zuid,

  Ik heb tot nog toe weinig tot geen klagen gehad. Ik ben ook blij met de hoeveelheid informatie die gedeeld wordt.

  Tot gisterenavond. Er lag opeens een brief in onze bus dat de gehele H. L. Wichersstraat dicht gaat na 29 juli. Totdat de bouw klaar is. Waarom is hier nooit eerder iets over gezegd? De weg is net opnieuw geasfalteerd en biedt veel parkeerplekken (waaronder voor onze auto). Is de gesloopte 'even' kant niet groot genoeg om op te werken? Wij balen hier flink van, ons woongenot neemt nu opeens wel heel hard af. De weg is ook breder geworden dan hij vroeger was.

  Is het niet mogelijk om aan de noordkant van de Frontier een fietsstrook over te houden? Dat scheelt nogal. En willen jullie nadenken over waar ik m'n auto kwijt mag? Toen de weg de vorige keer(asfalteren, leidingen, riool) open lag mochten we de oosterpoort in omdat de linie te krap is. Dat kan nu niet want die oversteek wordt geblokkeerd. De parkeergelegenheden in de linie zijn ook niet groter geworden.

  Ik hoor graag van jullie wat jullie kunnen bieden.
  Oh en btw, wat kunnen jullie zeggen over de sloop van de deels oneven kant van de H. L. Wichersstraat? De blauwe deuren gaan nog weg toch?

  Groet, Eric
  1. Pieter C J Muijzert

   15 juli 2019, 00:15

   Ik heb vrijdag middag bij jullie met de meetband de zaak gemeten en bij jullie komt de weg. Og 360 cm naar jullie gevels te liggen let goed op !
  2. Sjoukje (Aanpak Ring Zuid)

   17 juli 2019, 15:12

   Goedemiddag Eric,
   De H.L. Wichersstraat moet worden afgesloten omdat er op dit moment niet genoeg werkruimte is om de bouwkuip van de verdiepte ligging aan te leggen. Ook het bouwverkeer moet hier veilig aan- en af kunnen rijden. Aan de noordkant van De Frontier blijft het wel mogelijk om met de fiets te passeren. Wij begrijpen dat deze situatie voor jullie vervelend is. Graag ontvangen wij je adres en contactgegevens zodat wij kunnen kijken naar een mogelijke oplossing. Dit kun je sturen naar info@aanpakringzuid.nl.

   De sloop van de woningen aan de H.L.Wichersstraat zijn geen onderdeel van ons project. Voor vragen hierover kun je bij Leffier terecht.
  Verberg de reacties
 9. Pieter C.J.Muijzert

  16 juli 2019, 14:02

  Bewoners lands de ring, u kunt veel minder hinder hebben indien de heistellingen een geluidskoker om het trilblok aan brengen dan hoor je veel minder lawaai.

  Bewoners van de Wicherstraat indie de aannmer bij jullie de zuidwand in trillen dan vergaan jullie van het lawaai en veel schade.
  Dit is op te lossen door daar de damwanden hydraulisch te laten drukken dan is het lawaai 75 % minder
  Dan hebben jullie geen schade meer aan de huizen risico 0
  Voor de aannemer is de kostprijs voor hydraulisch indrukken 3 x van intrillen.
  1. Hans

   16 juli 2019, 14:14

   Pieter C.J. Muijzert; wat is de definitie van "veel minder lawaai" Hoeveel scheelt het ten opzichte van zonder? Zonder onderbouwing met cijfers zegt mij uw reactie eerlijk gezegd niet veel. Dat geldt in zekere mate toch ook voor het stuk over eventuele schade. Het riekt m.i. een beetje naar stemmingmakerij. Lopen de huizen sowieso geen risico door het plaatsen van de damwanden waar het gaat over het veranderen van het grondwaterpeil?
  Verberg de reacties

Reageren