Een tijdelijke weg aanleggen? Hoe dan?

Een tijdelijke weg aanleggen? Hoe dan?

John

Langs de zuidelijke ringweg is Combinatie Herepoort druk bezig met het aanleggen van zand. Het zand is bedoeld als ondergrond van de tijdelijke en nieuwe wegen die langs de ringweg komen te liggen. Hoe gaat het aanleggen van een (tijdelijke) weg in zijn werk?

Fase 1: Aanleggen zandlichaam

Er zijn drie mogelijkheden om een zandlichaam aan te leggen:

 • Zandlichaam met natuurlijk talud
 • Zandlichaam met gewapende grond
 • Zandlichaam met damwanden

Waarvoor wij kiezen, is afhankelijk van de omgeving. Als er genoeg ruimte is, kiezen we voor het aanleggen van een zandlichaam met natuurlijk talud.

Mogelijkheid 1: Aanleg zandlichaam met natuurlijk talud

Stap 1: We leggen drainage aan om het waterpeil te kunnen beheersen. Dit is een hulpmiddel om de grond sneller te laten inklinken (‘zetten’).

Stap 2: We brengen het zand aan in lagen, tot het iets hoger is dan de uiteindelijke hoogte. Van tevoren bepalen we de helling. Aan de uiteinden bevindt zich een natuurlijk talud. Als het nodig is plaatsen we hier big bags (grote zandzakken) om de stabiliteit te verbeteren.

Stap 3: Als het zand is aangebracht, dekken we alles af met grond of klei (de ‘voorbelasting’) . Dit wordt gedaan om de ondergrond te laten inklinken (‘zetten’). Hierdoor verzakt de weg later niet.

Stap 4: We laten het zand enige tijd inklinken. Daarna halen we de voorbelasting weg, zodat het zandlichaam precies de goede hoogte heeft.

Mogelijkheid 2: Aanleg zandlichaam met gewapende grond

Stap 1: We brengen een kunststof doek aan (een ‘grid’).

Stap 2: Op het grid brengen we een laag zand aan.

Stap 3: Met een trilplaat of een wals verdichten we het zand. Daarna vouwen het grid dicht.

Stap 4: We herhalen stappen 1 tot en met 3 tot het zandlichaam iets hoger is dan de uiteindelijke hoogte.

Stap 5: We dekken alles af met grond en klei (‘voorbelasting’), Dit wordt gedaan om de ondergrond te laten inklinken (‘zetten’). Hierdoor verzakt de weg later niet.

Stap 6: We halen de voorbelasting weg, zodat het zandlichaam precies de goede hoogte heeft.

Mogelijkheid 3: Aanleg zandlichaam met damwanden

Stap 1: We brengen zand aan zodat een werkvloer ontstaat. Op deze werkvloer kunnen we machines plaatsen.

Stap 2: Met machines brengen we damwanden in de grond aan. Dit kan door te heien of door ze in te trillen.

Stap 3: Tussen de damwanden in bouwen we het zand in lagen op. Het zandlichaam is nu iets hoger dan de uiteindelijke hoogte.

Stap 4: Als het zand is aangebracht, dekken we alles af met grond of klei (de ‘voorbelasting’).

Stap 5: We laten het zand enige tijd inklinken. Daarna halen we de voorbelasting weg, zodat het zandlichaam precies de goede hoogte heeft.

Fase 2: Aanleggen riolering

Ook op de nieuwe of tijdelijke weg moet het regenwater afgevoerd kunnen worden. Daarom leggen we in het zandlichaam riolering aan.

Fase 3: Aanbrengen wegfundering en asfalt

Op het zandlichaam brengen we de wegfundering aan. Hierbij houden we rekening met de bestaande ondergrond, de belasting die het te verduren krijgt en de verwachte hoeveelheid verkeer. De fundering bestaat uit hydraulisch menggranulaat. Dat zijn korrels gemaakt van gerecycled beton en metselwerkpuin, met daarin een stabilisator voor extra stevigheid. Hierop brengen we een onderlaag aan en een deklaag van asfalt, die we met een wals verdichten.

Fase 4: Weg afwerken

In deze fase brengen we de markering op de weg aan. Ook plaatsen we barriers, verlichting en bebording. Verder zetten we geluidsschermen neer als dat nodig is om woningen tegen het verkeerslawaai te beschermen.

Fase 5: Aanlsuiten op bestaande wegennet

Als de (tijdelijke) weg klaar is, kan de weg worden aangesloten op bestaande wegen. Hiervoor moeten barriers worden verplaatst. Dit zijn lage afscheidingen die het verkeer geleiden. Vanwege de veiligheid gebeurt dit in de nacht.

Bij de tijdelijke weg die Combinatie Herepoort op en langs de noordbaan van de ringweg bouwt, wordt de tijdelijke weg ook aangesloten op de tijdelijke viaducten.

Reacties (13)

 1. Monique

  15 juni 2018, 11:20

  het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit!!
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 2. Josh. Grimme

  17 juni 2018, 22:51

  Ik vraag mij af waar die verdiepte ligging dan komt ?
  Onder de bestaande weg op BV's. De meeuwerderbaan ( zoals de laatste fot boven .) ?
  En idd. Ik sta elke dag weer met bewondering te kijken hoe dit precieze ontwerp met zoveel vakmanschap vorm krijgt !
  Verberg de reacties
  1. Pieter

   18 juni 2018, 11:54

   Ter info: als je hierop klikt even de . aan het eind van de URL weghalen ;-)
  Verberg de reacties
 3. Raymond

  18 juni 2018, 11:45

  Met de Helperzoomtunnel ging het mis tijdens plaatsen, kunnen dit soort problemen met de ondergrond ook ontstaan bij de verdiepte ligging van de ring?
  Immer is principe zelfde, namelijk een tunnel onder bestaande grond door. lijkt me ook risicovol voor bijvoorbeeld de aangrenzende oosterpoortwijk
  Verberg de reacties
 4. Wendy (Aanpak Ring Zuid)

  18 juni 2018, 13:09

  Hallo Raymond,
  Ik heb het even voor je nagevraagd. ;-)
  De tunnel bij de Helperzoom wordt in één geheel ingeschoven. Het principe bij de verdiepte ligging is net even anders: eerst wordt er met stalen damwanden een bouwkuip gemaakt (hierdoor is het risico op schade van de omliggende wijk een stuk kleiner), daarna wordt de verdiepte ligging stukje voor stukje in de bouwkuip gemaakt. Nadat deze helemaal klaar is, worden de damwanden weer verwijderd.
  Verberg de reacties
 5. Anton

  21 juni 2018, 13:42

  Hoi, Wat mij opvalt dat op veel plekken de door jullie genoemde voorbelasting niet wordt aangebracht maar het geheel direct wordt afgewerkt? b.v. nieuwe Oprit Hereweg richting Julianaplein. Loop je dan niet het risico dat de weg verzakt?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   21 juni 2018, 16:26

   Hoi Anton! Bij de oprit Hereweg richting Julianaplein is een talud gemaakt van gewapende grond. In de meeste gevallen is bij gewapende grond een voorbelasting niet noodzakelijk. De gewapende grond zet zelf niet, dit is zo stevig door het goed verdichten en gebruik van de kunststof doeken. De gehele ophoging zakt alleen mogelijk door zetting in de ondergrond. Hier hebben we tijdens het ontwerpen van de weg al rekening mee gehouden.
   1. Anton

    3 juli 2018, 12:04

    John, Helder verhaal, maar.... Ik zie nu ook dat jullie langs de esperantoweg, waar het talud verbreed is, waar geen ' gewapende grond' gebruikt is maar gewoon zand tegen/op het bestaande talud is aangebracht ook geen voorbelasting hebben gebruikt.
    Hier zijn jullie ook aan het afwerken... Wat is de reden hier om geen voorbelasting te gebruiken?
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     3 juli 2018, 15:17

     Anton, dat is goed van je gezien. De ondergrond heeft daar ter plaatse voldoende draagkracht. Dat laat toe dat we bouwen zonder voorbelasting.
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties

Reageren