De Helperzoomtunnel inschuiven? Hoe dan?

De Helperzoomtunnel inschuiven? Hoe dan?

Judith

De Helperzoomtunnel is klaar om ingeschoven te worden. Vanaf woensdag 31 juli om 02.00 uur rijden er geen treinen over het spoor bij de Helperzoomtunnel. Nadat het spoor is verwijderd en een flink gat is gegraven, brengen we de schuifconstructie aan en kan de tunnelbak in beweging komen. De Helperzoomtunnel wordt op zaterdag 3 augustus ingeschoven. Maar hoe krijg je zo’n zware tunnelbak met een gewicht van zes miljoen kilo eigenlijk op de juiste plek?

Stap 1: Verbreden schuifbaanfundering
De afgelopen weken hebben we bredere betonnen schuifbaanfundatieplaten geproduceerd. Via deze platen wordt het gewicht van de tunnel straks verspreid over de ondergrond op het moment dat we gaan schuiven. Deze platen zijn nu breder dan in 2018, waardoor het gewicht van de tunnel over een groter oppervlak verspreid wordt. Dit geeft meer stabiliteit bij het inschuiven. 

Stap 2: Versterken beton tunnelbak
Door het verbreden van de schuifbaanfundatie zijn er een aantal tijdelijke maatregelen nodig aan de  tunnel om de schuifoperatie mogelijk te maken. Tijdens het schuiven ontstaan namelijk andere spanningen in de tunnel die opgevangen moeten worden. Hiervoor hebben we tijdelijke versterking in de vloer en de wanden aangebracht.

Stap 3: Aanbrengen staalwerk schuifconstructie
Omdat de fundatieplaten van de schuifbaan breder zijn geworden, moet ook de schuifconstructie zelf breder worden. Dit doen we door middel van staalconstructies die we verbinden aan de tunnel. Op de fundatieplaten brengen we grote gekoppelde stalen liggers aan die het gewicht van de tunnel gelijkmatig verdelen over de fundatieplaten. Op deze liggers komt de daadwerkelijk schuifbaanconstructie te staan, bestaande uit zware stalen liggers, duwgoten en vijzels

Stap 4: schuiven van de tunnel
Het optillen en verschuiven van de tunnelbak doen we met hydraulische vijzels. Als al het staalwerk en de vijzels gemonteerd zijn, tillen we de tunnel ongeveer vijf centimeter op door middel van de vijzels die in duwgoten staan. Hierna duwen twee grote duwvijzels in horizontale richting tegen de duwgoten aan. Deze duwvijzels schuiven maximaal twee meter uit, waardoor de tunnelbak twee meter verschuift. Daarna trekken we ze weer in en zetten we de duwvijzels weer vast. Hierna kan de tunnelbak weer twee meter verplaatst worden. Dit doen we totdat we de veertig meter hebben overbrugd om de tunnel op zijn plek te krijgen. Door de druk in de vijzels langzaam te verminderen, zetten we de tunnel weer op de grond neer.

Stap 5: verwijderen schuifbaan en gereedmaken spoor
Na het aflaten van de tunnel gaan we de schuifbaanconstructie meteen verwijderen. Ook al het staalwerk aan de buitenzijde van de tunnel moet worden verwijderd. Daarna beginnen we met het aanbrengen van waterafsluitende lagen en schermen, gevolgd door het aanvullen van de tunnel met zand. Als de spoordijk is aangevuld met zand moeten we het spoor gereedmaken voor het treinverkeer. We brengen ballast, dwarsliggers en spoorstaven aan. Nadat het spoor klaar is en alles gecontroleerd is, kan de eerste trein weer rijden. Dit is op donderdag 8 augustus om 04.00 uur.

Volg de werkzaamheden live via de webcam.

We hebben de verbrede platen voor het inschuiven van de tunnel bekist. Bovenop deze platen gaan we de balken plaatsen voor de schuifbaan. Foto: Combinatie Herepoort.
Bekisting voor het verbreden van de schuifbaanfundering
Voorbereidende werkzaamheden bij de Helperzoomtunnel
Voorbereidende werkzaamheden bij de Helperzoomtunnel
De fietsverbinding door de Helperzoomtunnel.
Impressie van de Helperzoomtunnel

Reacties (12)

 1. Peter dopje

  29 juli 2019, 17:45

  Hoelang blijft de webcam kemkersberg nog in storing, en er zou toch worden doorgewerkt tot 23.00 uur maar ik zie de kraan al stil staan thv hl wicherstraat.
  Verberg de reacties
 2. Hanna (Aanpak Ring Zuid)

  29 juli 2019, 17:56

  Hoi Peter, wij vinden het ook erg jammer dat de webcam bij de Kempkensberg nog steeds niet werkt. Dit heeft alles te maken met de hitte van afgelopen week. Daardoor was de voeding oververhit geraakt en deze moet worden vervangen. We zijn ermee bezig en hopen dat de webcam in de loop van deze week weer live kan gaan. Wat betreft je vraag over het langer doorwerken in de avonden deze week, dit geldt alleen voor dinsdag tot en met donderdag. Zie dit nieuwsbericht hierover: www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/komende-week-extra-werken-in-de-avonden
  Verberg de reacties
 3. P.

  30 juli 2019, 15:10

  Hoe wordt de Helperzoom tunnel gefundeerd onder het spoor ? De 22.000 m3 zand waar gaat dat naartoe ?
  De provincie moet een stortplaats aanwijzen.
  Ik neem aan dat de afvoer via de Helperzoom plaats vindt ?
  Wat gebeurt er indien de Helperzoom tunnel in de spoorbaan zakt ?
  Dan zit Groningen zonder trein naar het zuiden en oosten.
  Wie draait er voor de kosten op ?
  1. G.

   1 augustus 2019, 11:59

   Dat is allemaal niet zo interessant.
   Interessanter is of het allemaal gaat lukken.
  2. Hans

   1 augustus 2019, 17:21

   P. De oplossing is er . van Zwolle ga je dan Leeuwarden en dan van Leeuwarden naar Groningen . Of andersom .
   Maar een vertraging van 3 kwartier . Lol
  3. Hanna (Aanpak Ring Zuid)

   7 augustus 2019, 10:30

   Beste P, de Helperzoomtunnel wordt "op staal" gefundeerd. Dat wil zeggen dat de tunnel op een grondverbetering wordt gelegd in plaats van op een paalfundering. Verder wordt een groot deel van het zand dat we hebben afgegraven afgevoerd naar een depot en waar mogelijk hergebruikt in het werk. Je aanname over de afvoer via de Helperzoom is niet juist. De afvoer vindt voornamelijk plaats via de oostzijde (Duinkerkenstraat). Tot slot wil je graag nog wijzen op bovenstaand artikel waarin we stap voor stap uitleggen hoe het inschuiven van de Helperzoomtunnel in zijn werk gaat.
  Verberg de reacties
 4. Marco

  31 juli 2019, 09:22

  Heel veel succes deze week met het inschuiven! Ik heb er alle vertrouwen in!
  Verberg de reacties
 5. G.

  1 augustus 2019, 11:54

  Dat is allemaal niet zo interessant.
  Interessanter is of het allemaal gaat lukken.
  Verberg de reacties
 6. Hemrica

  3 augustus 2019, 17:53

  Geweldige operatie en Chappo dat het geslaagd is.?? respect voor alle inspanning en medewerkers (sters)
  Verberg de reacties
 7. Vincent

  7 augustus 2019, 18:21

  Nu het allemaal goed is gegaan, wanneer schatten jullie in dat de tunnel gebruiksklaar zal zijn?
  Grove schatting is mooi genoeg hoor.
  1. Helpmam

   7 augustus 2019, 22:35

   Toen ik bij de Helperzoomtunnel was afgelopen zaterdag zei Bert Kramer ergens rond april
  Verberg de reacties

Reageren