Bij u in de straat (4): Van Eedenstraat

Bij u in de straat (4): Van Eedenstraat

Wat betekent het plan voor de zuidelijke ringweg voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 4: de Van Eedenstraat.

De Van Eedenstraat ligt in De Wijert-Noord, aan de westkant van de Vondellaan. De straat heeft twee haakse bochten, zodat beide uiteinden van de straat uitkomen op de Van Schendelstraat. Ten westen van de straat ligt de A28.

De straat vroeger

De Wijert is vernoemd naar huis De Wiart, dat vroeger ongeveer op de plek van de huidige Helperwestsingel stond. Dit versterkte huis wordt voor het eerst in het begin van de 16e eeuw genoemd en is in 1672 door de troepen van Bommend Berend verwoest.

De wijk De Wijert bestaat uit twee delen. De Wijert-Noord is aangelegd in de jaren ’60, De Wijert-Zuid in de jaren ’70. De Wijert-Noord geldt als hoogtepunt in de stadsuitbreiding van na de oorlog. Het is de eerste nieuwbouwwijk in Groningen waarbij consequent de ‘wijkgedachte’ is toegepast. Het idee was dat de bewoners in hun eigen wijk alles konden kopen wat ze nodig hadden. Daarom is er in de wijk ruimte gemaakt voor tientallen winkels, zoals bakkerijen, slagerijen en groentezaken. Toen de supermarkten steeds belangrijker werden, werden deze locaties overbodig.

De woningen in de Van Eedenstraat zijn opgeleverd in 1964. Er kwamen 44 woningen beschikbaar voor Molukse gezinnen. In 2014 werd het 50-jarig bestaan van de Molukse gemeenschap in De Wijert gevierd. 

De straten in De Wijert zijn vernoemd naar Nederlandse schrijvers. De Van Eedenstraat is vernoemd naar Frederik van Eeden (1860-1932), die in 1900 zijn belangrijke roman ‘Van de koele meren des doods’ schreef.

De straat nu

De Van Eedenstraat bestaat uit drie rijen eengezinswoningen en één rij portiekwoningen. Op de westelijke hoek van de Van Eedenstraat met de Van Schendelstraat staat sinds 1995 de huidige Molukse Evangelische Kerk.

De straat na de ombouw

De Van Eedenstraat zelf verandert niet. Wel krijgt de A28 op deze hoogte een nieuwe afrit naar het centrum. Door deze nieuwe afrit komt de weg hier iets dichter bij de woningen en de Molukse Evangelische Kerk te liggen. Om toch voldoende ruimte tot de bebouwing te houden, is het oorspronkelijke plan (OTB) aangepast. Zo wordt de A28 zelf iets naar het westen opgeschoven. Ook wordt de weg iets compacter gemaakt dan eerst de bedoeling was. En de afrit daalt sneller naar maaiveldniveau, zodat de afrit minder in het zicht ligt. De A28 en de afrit krijgen stiller asfalt dan nu. Door dit stillere asfalt en door het plaatsen van een geluidsscherm blijft de geluidsoverlast bij alle woningen onder de wettelijke toetswaarde. Het geluidsscherm wordt aan beide kanten (wijk en afrit) aangekleed met groen. De uitwerking hiervan en de precieze inrichting van de openbare ruimte gebeurt door de aannemer, in overleg met de kerk en de bewoners.

Interview met een straatbewoner

Foto: Jeroen van Kooten
Foto: Jeroen van Kooten

Door: Persbureau Tammeling 

Zus en Amath Lesteluhu wonen al zo’n 50 jaar in de Van Eedenstraat. Als ze uit hun raam kijken, dan zien ze in de verte de zuidelijke ringweg. Natuurlijk hebben ze zich verdiept in de plannen. “We zijn het er niet mee eens, maar we laten het maar op ons afkomen”, zegt Zus Lesteluhu.

In de plannen komt er vlak bij de Van Eedenstraat een afrit van de A28. Zus en Amath zullen daar zelf niet zoveel last van hebben. “We hebben de woningcorporatie al langs gehad en we krijgen allemaal nieuwe ramen. Geluidsoverlast hebben we dus niet. Maar voor de mensen verderop is het wel vervelend, want die hebben de auto’s straks bijna in hun tuin rijden”, zegt Zus. “Bovendien schijnt het verkeer bij ons in de buurt toe te nemen.”

Bijeenkomsten
Samen bezochten ze regelmatig bijeenkomsten. “Het is goed om uitleg te krijgen over de plannen”, vindt Zus. “Je kunt er spreken met de woningcorporatie en we hebben zelfs eens een longarts op bezoek gehad.”

“Er verdwijnt ontzettend veel groen. Ze gaan allemaal bomen omkappen. We hadden een ontzettend mooi paadje langs de ringweg, waar we bijna dagelijks gingen wandelen. Er lopen daar ook veel buurtbewoners met een hond. Het zou heel erg jammer zijn als dat paadje verdwijnt. Bovendien komt de afrit ook vlakbij een voetbalkooi. Al die uitlaatstoffen zijn dus ontzettend ongezond voor de kinderen die er elke dag spelen.”

Zus en Amath vragen zich ook af hoe ze nu straks het snelst de stad in kunnen komen. “We gaan altijd lopend de stad in en met alle veranderingen moeten we een veel langere route lopen. Zonde! We moeten nog maar eens goed kijken, wat straks de snelste route is.”

“Jammer dat er zo veel groen verdwijnt”

Wijkje
Hoewel Zus en Amath het jammer vinden dat er veel gaat veranderen voor hun kleine wijkje, blijven ze er wonen. “We wonen hier al zo lang in dit huis en we gaan op deze leeftijd niet meer verhuizen”, zegt Zus. “Ik weet wel dat anderen wel die plannen hebben. Verder kun je alleen maar proberen zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat er veel protest is in de buurt, snappen we dan ook wel. Wij zijn ook ooit op het stadhuis geweest om te vertellen dat we het er niet mee eens zijn.”

Dat er wat aan de ringweg moet gebeuren, snapt het echtpaar wel. “Er zijn alleen ook andere oplossingen geopperd, die beter en veiliger waren. Ze hebben daar heel lang niet naar geluisterd en dat is jammer. Er zijn onlangs een paar dingen gewijzigd, maar het had beter gekund.”

Reactie projectorganisatie

Meneer en mevrouw Lesteluhu hebben gelijk dat voor de ombouw van de zuidelijke ringweg bomen gekapt moeten worden. Maar voor elke boom die verdwijnt, komt er een nieuwe terug. Het wandelpad dat achter de woningen langs de ringweg loopt, blijft bestaan. Dit pad wordt goed in de omgeving ingepast. De fiets- en wandelroute naar de binnenstad verschuift iets naar het westen. In het verlengde van de Vondellaan komt namelijk een breed, nieuw en goed verlicht pad voor fietsers en wandelaars, langs de Brailleweg en het Noord-Willemskanaal. Deze route vervangt de huidige wandel- en fietsroute voor het Gomarus College langs en via het Hoornsediep.

Reacties (4)

 1. St. Leefomgeving ZRW

  24 februari 2015, 15:11

  De reactie van de projectorganisatie is misleidend. Weliswaar is het streven alle te kappen bomen te compenseren, maar hiervoor is geen plaats binnen het plangebied. Het echtpaar Lesteluhu moet het straks dus doen met minder groen in hun omgeving. De fiets- en wandelroute die ter vervanging van de route langs het Hoornsediep wordt opgevoerd, bestaat al. De route in het verlengde van de Vondellaan komt simpelweg te vervallen. Kinderen die straks vanuit de Wijert naar de Rivierenbuurt moeten, zullen vanaf de Brailleweg over het Emmaviaduct moeten oversteken (>25000 auto's per dag). Het fietstunneltje eronderdoor komt namelijk ook te vervallen.
  Voor wat betreft de geluidsoverlast in de wijk, geluidsisolerende ramen zullen het binnen weliswaar aangenamer maken, maar buiten zitten of wandelen zal geen pretje zijn met zowel de A28 als de >10.000 auto's op de Vondellaan in de nieuwe situatie.
  Verberg de reacties
 2. Luuk

  2 maart 2015, 11:27

  @St. Leefomgeving: Voor elke boom die verdwijnt, komt een andere boom terug. Dat is geen streven; dat staat vast en daar mag iedereen ons aan houden. Binnen het plangebied (TB-gebied) is voldoende ruimte om alle bomen te compenseren (zie Bomeneffectanalyse, hoofdstuk 6, p 38).
   
  In de omgeving van de Van Eedenstraat verdwijnt het groen op de hellingen (taluds) langs de A28. Op het nieuwe talud zal over de volle lengte nieuwe beplanting worden aangebracht. Bovendien krijgt het geluidsscherm, in tegenstelling tot nu, een groene begroeiing. Na enkele jaren is het groen hier weer op het huidige niveau.
   
  Het fiets- en wandelpad langs het Hoornsediep wordt breder dan in de huidige situatie. Nu is een deel van dit voetpad zeer smal. Op deze bolfoto is het verschil goed te zien. Het fietspad langs het kanaal, vanaf de Vondellaan tot aan de Parkbrug, wordt volledig tweerichtingsverkeer, zonder dat de fietsers ander verkeer hoeven te kruisen. Deze route vervangt de route in het verlengde van de Vondellaan.
   
  Het fietstunneltje tussen de Rivierenbuurt en het Noord-Willemskanaal wordt vervangen door een fietsoversteek met verkeerslichten. Zie hiervoor ook de pagina Fietsverbindingen op deze website (nummers 4 en 5).
   
  Doordat langs de nieuwe afrit van de A28 een geluidsscherm komt, wordt het in de Van Eedenstraat stiller dan nu. Zie het geluidsonderzoek, pagina 690 t/m 692.
  Verberg de reacties
 3. Bewoner van Eedenstraat

  28 december 2015, 11:32

  Aanpak Ring Zuid ... Lieg en Bedrieg! We worden gewoon voorgelogen we worden ingesloten in ons eigen buurt en het wordt alleen maar gevaarlijker met al dat toenemend verkeer!
  Verberg de reacties
 4. Luuk

  7 januari 2016, 09:28

  @Bewoner Van Eedenstraat: Ik nodig u graag uit om dit met ons te bespreken op het projectbureau. Dan zorgen wij voor een kop koffie. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoon (050) 311 5883
  Verberg de reacties

Reageren