Bij u in de straat (11): Helper Brink

Bij u in de straat (11): Helper Brink

Wat betekent het project Aanpak Ring Zuid voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 11: de Helper Brink.

De Helper Brink ligt in de zuidelijke stadswijk Helpman en verbindt de Helperzoom met de Verlengde Hereweg. Aan de straat staan woningen, scholen en een verzorgingshuis. In het verlengde van de Helper Brink – op de plek waar nu het Helperpad ligt – wordt vanaf 2017 de Helperzoomtunnel aangelegd. Deze tunnel vervangt de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat. De nieuwe verbinding voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer gaat onder het spoor door en komt uit op de Duinkerkenstraat. Vooruitlopend op de aanleg van de Helperzoomtunnel worden er in 2016 in de wijk Helpman/Coendersborg verkeersmaatregelen genomen. Ook in de Helper Brink.

De straat vroeger

De wijk Helpman heeft zich ontwikkeld uit een buurtschap dat ontstaan was op de Hondsrug. De Hondsrug is de zandrug die ongeveer van Emmen naar Groningen loopt. Deze zandrug ontstond als gevolg van een landijsstuwing. Aan de voet van de Hondsrug werden vanaf het eind van de Middeleeuwen enkele borgen en buitenplaatsen gebouwd, zoals Groenestein (1685) en Coendersborg.

In 1811 kwam het buurtschap Helpman binnen de nieuw gevormde gemeente Haren te liggen. Naarmate er meer woningen werden gebouwd langs de Verlengde Hereweg, raakte Helpman sterker verbonden met Groningen. In 1906 maakte directeur gemeentewerken en stadsarchitect J.A. Mulock Houwer een Plan van Uitleg voor de stad, waarin gemakshalve ook Helpman werd opgenomen. In 1915 werden de gemeentegrenzen aangepast en werd Helpman onderdeel van de gemeente Groningen. De gemeente liet er geen gras over groeien. Met het Plan van Uitleg als leidraad werd er binnen enkele jaren volop gebouwd op het nieuwe grondgebied. Zo realiseerde woningbouwvereniging Tuinstad in 1922-1923 een complex met 72 woningen aan de Helper Brink. Aan de overkant van de straat werd in 1926 de Rijks Hogere Burger School gebouwd. Tegenwoordig is het Montessori Lyceum van het Zernike College hierin gevestigd. Beide gebouwen zijn ontworpen door Mulock Houwer zelf. Hij ontwierp ook de Scholtenbank, op de hoek van de Helper Brink en de Verlengde Hereweg. Het monument uit 1922 is een eerbetoon aan de grootindustrieel Jan Evert Scholten (1849-1918).

In 1924 werd aan de Helper Brink een kazerne gebouwd voor de Koninklijke Marechaussee. Deze bestond uit een hoofdvleugel met twee losse zijvleugels. Op het achterterrein stonden een stal, een hoefsmederij, een mestbak en verschillende bergplaatsen. Aan het eind van de jaren '70 is de kazerne verbouwd tot een complex met huurwoningen.

De Helper Brink in 1931, gezien vanaf de Verlengde Hereweg. Foto P. Kramer. www.beeldbankgroningen.nl (1785 01114).
De Helper Brink in 1931, gezien vanaf de Verlengde Hereweg. Foto P. Kramer. www.beeldbankgroningen.nl (1785 01114).

Meer historische foto's van de Helper Brink.

In 1957 werd het park rond buitenplaats Groenestein openbaar. Daarvoor kreeg het park extra toegangen, ook aan de zijde van de Helper Brink.

In 2014 verrees op de hoek van de Helper Brink en de Haydnlaan de nieuwbouw van de Joseph Haydnschool. Ook SKSG Symfonie (buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en peuterspeelzaal) maakt van het gebouw gebruik.

Tegenover de school ligt verzorgingshuis De Brink van ZINN. In 2015 is hier de nieuwbouw voltooid. De Brink is een multifunctioneel centrum voor moderne ouderenzorg met ‘stadse’ allures. Ongeveer 200 bewoners ontvangen hier zorg, begeleiding, verpleging of behandeling of verblijven er om te revalideren.

De straat nu

De Helper Brink is nu een voorrangsweg met tweerichtingsverkeer. Auto’s mogen hier 50 km/uur. Op dezelfde rijbaan rijden ook fietsers. Langs de weg zijn parkeerplaatsen.

De Helper Brink anno 2014, gezien vanaf de Verlengde Hereweg. Bron: Google Streetview.
De Helper Brink anno 2014, gezien vanaf de Verlengde Hereweg. Bron: Google Streetview.

De straat na de verkeersmaatregelen

De komst van de Helperzoomtunnel heeft gevolgen voor het verkeer in de wijk Helpman/Coendersborg. De verkeersstromen verschuiven doordat de tunnel zuidelijker komt te liggen dan de huidige spoorwegovergang. Verkeersmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de wijk Helpman/Coendersborg en ook de Helper Brink veilig blijven. Deze maatregelen worden uitgevoerd in de periode van mei tot en met augustus 2016.

De verkeersmaatregelen die in en rond de Helper Brink worden genomen.
De verkeersmaatregelen die in en rond de Helper Brink worden genomen.

De Helper Brink krijgt eenrichtingsverkeer aan de beide uiteinden. Daardoor kan het autoverkeer niet meer direct vanaf de Verlengde Hereweg of de Helperzoom de straat in. Dit voorkomt dat verkeer vanuit en naar de Helperzoomtunnel door de Helper Brink gaat. Natuurlijk blijft de straat wel bereikbaar via andere straten.

Verder gaat de snelheid in de straat terug naar 30 km per uur. Dat maakt de weg veiliger voor fietsers en voetgangers.

De kruispunten met de Coendersweg, de Haydnlaan en de Beethovenlaan worden ingericht als kruispuntplateau. De weg wordt hier iets verhoogd en versmald. Deze kruispuntplateaus moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt. Zo wordt het voor voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger om over te steken.

Bij de Joseph Haydnschool komen plekken waar ouders hun kinderen veilig uit de auto kunnen laten stappen. Meestal worden zulke plekken aangeduid met de Engelse term 'kiss-and-ride', maar op zijn Gronings zijn dat ‘smok-en-vort’-plekken. Deze gebieden komen aan beide zijden van de Helper Brink, op de Haydnlaan. Ook op de Beethovenlaan, bij de Groninger Schoolvereniging, komt zo’n plek.

Door de verkeersmaatregelen wordt het op de meeste stukken van de Helper Brink rustiger, zo blijkt uit verkeersberekeningen. Naar verwachting komt er wel meer verkeer op het zuidelijke deel van de Helperzoom, op de Goeman Borgesiuslaan en op de De Savornin Lohmanlaan. Ook hier komen verkeersmaatregelen om de wegen veilig te houden voor alle verkeer.

De straat tijdens de uitvoering

De aanpassing aan de Helper Brink wordt zoals gezegd uitgevoerd in de periode van mei tot en met augustus 2016. De bewoners van de wijk Helpman/Coendersborg hebben een nieuwsbrief ontvangen met meer informatie. Voordat de aannemer daadwerkelijk aan de slag gaat, informeert hij de bewoners van de straat per brief. Het streven is de overlast voor het verkeer en voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Interview met een straatbewoner

Door: Persbureau Tammeling

Lian Ong in de Helper Brink. Foto: Jeroen van Kooten.
Lian Ong in de Helper Brink. Foto: Jeroen van Kooten.

Ze woont al 22 jaar aan de Helper Brink, en met zeer veel plezier. Wel is het de laatste jaren tot haar spijt steeds drukker geworden door toename van het autoverkeer. Maar Lian Ong (59) heeft er goede hoop op dat het straks, wanneer de plannen in het kader van Aanpak Ring Zuid doorgaan, weer rustiger zal worden.

“Het is echt een markante straat in een fantastische buurt om te wonen, met prachtige huizen uit de jaren twintig”, vertelt Lian. Het mooie van de straat is volgens haar dat deze zo groen is. “Wij hebben geen auto en we doen alles met de fiets of we doen het te voet. Dat kan prima, want we zitten niet ver van de binnenstad”, zo vertelt ze.

De Helper Brink krijgt straks eenrichtingsverkeer aan de beide uiteinden. Daardoor kan het autoverkeer niet meer direct vanaf de Verlengde Hereweg of de Helperzoom de straat in. Verder gaat de snelheid in de straat terug naar 30 km per uur, en dat maakt de weg veiliger voor fietsers en voetgangers. ”Dat zijn prima plannen!”, reageert Lian. “Totaal anders dan eerdere plannen, want in eerste instantie was het de bedoeling dat er meer verkeer door zou komen, en dat er bomen zouden verdwijnen. Echt afschuwelijk! De nieuwe plannen zien er echt veel beter uit, al ben ik persoonlijk altijd wat sceptisch en moet ik het eerst nog wel even zien.”

“Zo maak ik me wel wat zorgen over de tunnel die aan het einde van de Helper Brink komt. Daarvan verwacht ik dat die de verkeersdruk in de andere straten flink laat toenemen, ook al komen wij in de Helper Brink er beter van af. Daarom vrees ik wel voor verkeersoverlast in andere straten in de wijk. Ik ben bang dat ze het dan misschien alsnog weer terugdraaien. Maar als het inderdaad allemaal doorgaat, en de overlast in andere straten valt mee, dan is dit prachtig nieuws voor de Helper Brink!”, aldus Lian Ong.

“Helper Brink is straks een nóg prettiger woonstraat als er minder autoverkeer is”

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren