Informatiebijeenkomst werkzaamheden Brailleweg en Vondellaan

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Brailleweg en Vondellaan

tot
Paviljoen Ring Zuid

De komende periode gaan we aan de slag op de A28 ter hoogte van de Brailleweg. Ook beginnen binnenkort de voorbereidingen voor de herinrichting van de Vondellaan. Hierover informeren we omwonenden op woensdag 16 januari van 19.00 tot 20.30 uur in Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan 2. Omwonenden ontvangen een uitnodiging per brief.

Werkzaamheden tijdelijke viaduct
Binnenkort wordt het tijdelijke viaduct van de A28 over de Brailleweg in gebruik genomen. Hiervoor moeten we de huidige draagconstructies met verkeersborden verwijderen en verplaatsen richting het Julianaplein. Deze werkzaamheden voeren we vanaf maandag 21 januari in meerdere nachten uit. Op de informatiebijeenkomst ontvangen omwonenden informatie over de planning, werkzaamheden en eventuele geluidsoverlast. Later volgt een artikel op deze website over de specifieke werkzaamheden en verwachte overlast.

Voorbereidingen herinrichting Vondellaan
In maart beginnen we met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Vondellaan. Hiervoor moeten we in de Vondellaan bomen kappen en kabels en leidingen verleggen. Tijdens de informatieavond geven we ook hierover meer informatie.