Gezamenlijke informatiebijeenkomst Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone

Gezamenlijke informatiebijeenkomst Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone

tot
Brasserie de Leyhoeve (Helperpark 258-D)

Op donderdag 4 juli houden aannemers Combinatie Herepoort (van het project Aanpak Ring Zuid) en Strukton (van het project Groningen Spoorzone) een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de komende werkzaamheden aan het spoor. U bent van harte welkom tussen 18.30 uur en 20.30 uur in Brasserie de Leyhoeve (Helperpark 258-D).

Het programma is als volgt:

18.30 - 20.30 uur: Open inloop voor het project Groningen Spoorzone
Naast beelden van de nieuwe situatie en informatie over planning en verwachte hinder is er mogelijkheid om met medewerkers van de aannemer en opdrachtgever in gesprek te gaan.

19.30 - 20.00 uur: Presentatie over Helperzoomtunnel
Bert Kramer (Combinatie Herepoort) geeft een toelichting op de bouwactiviteiten aan de Helperzoomtunnel. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.