Bert Kramer en Marco Sanders: "Zo snel mogelijk weer verder met de werkzaamheden"

Bert Kramer en Marco Sanders: "Zo snel mogelijk weer verder met de werkzaamheden"

John

We merken dat het voor veel mensen niet duidelijk is wat er nu gebeurt bij het project Aanpak Ring Zuid. Al liggen voor het oog van de buitenwereld de grote werkzaamheden stil, achter de schermen wordt er hard gewerkt. De kleinere werkzaamheden waar al toestemming voor is gegeven, worden ook uitgevoerd. Omgevingsmanagers Bert Kramer (van aannemer Combinatie Herepoort) en Marco Sanders (van opdrachtgever Aanpak Ring Zuid) geven in een gesprek bij een kop koffie antwoorden op vragen over de huidige situatie.

Is er sprake van onenigheid tussen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort?
Sanders: Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben samen vastgesteld dat we tegen problemen aanlopen. Het gaat om problemen met de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met elkaar in gesprek, maar komen nog niet op alle punten tot een oplossing. Dit belemmert de voortgang.”

Wordt erover gedacht het plan voor de ombouw aan te passen?
Sanders: “Nee, het plan voor de zuidelijke ringweg, dat in de basis is vastgelegd in het Tracébesluit, staat niet ter discussie. Er is geen enkele aanleiding om dit aan te passen.”

Toch ligt het grote werk nu buiten stil.
Sanders: “Dat klopt. De stagnatie komt vooral doordat er nog geen definitief ontwerp voor de hele ombouw is. De aannemer heeft namelijk niet alleen de opdracht om de weg om te bouwen, maar ook om eerst het ontwerp hiervoor te maken. Dit gaat in twee stappen: een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp. Eerst zou de aannemer alle definitieve ontwerpen voor het hele project tegelijkertijd inleveren. Later is afgesproken dat dit in fases voor delen van het traject aangeleverd mag worden. Als opdrachtgever beoordelen wij of de ontwerpen voldoen aan de gestelde eisen.  Maar we verschillen van mening over de interpretatie van een aantal eisen. Voordat de ontwerpen kunnen worden afgerond, moeten we eerst overeenstemming bereiken over de eisen.”

Kramer: “De discussie gaat er bijvoorbeeld ook over dat wij vinden dat je soms moet kijken naar de gedachte áchter de eis. Een eis is bijvoorbeeld dat op de ringweg altijd in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar zijn. Graag willen we met de opdrachtgever bekijken waarom die eis is gesteld. In dit geval heeft de eis te maken met bereikbaarheid. Wellicht zijn er mogelijkheden om deze bereikbaarheid op een andere manier te garanderen.”

"We willen voorkomen dat we een planning bekendmaken die later weer moet worden herzien.”

Waarom stelt Aanpak Ring Zuid deze eisen?
Sanders: “Deze eis hebben we gesteld vanwege de bereikbaarheid van de stad. We willen dat het verkeer zo goed mogelijk doorstroomt. Het gaat ook om de belangen van de omwonenden en de natuur. We kunnen en willen niet zomaar van zulke eisen afstappen. Als de aannemer het doel van deze eis op een andere manier wil bereiken, moet ze met een goed onderbouwd voorstel komen. En daar zijn vaak ook andere partijen bij betrokken. Als het gaat om afwijking van eisen die gaan over bereikbaarheid, is afstemming met Groningen Bereikbaar en met wegbeheerders nodig. In andere gevallen is er afstemming nodig met kabels- en leidingbeheerders en vaak ook met bewoners en bedrijven. Dit overleg moet vooraf gebeuren en kost tijd.”

Waarom is er nu geen planning bekend?
Sanders: “In de laatste planning die de aannemer aan ons heeft voorgesteld, zitten nog enkele zaken die in strijd zijn met de gestelde eisen. Zolang we hierover nog in gesprek zijn, heeft het niet zo veel zin om over de planning te communiceren. We willen voorkomen dat we een planning bekendmaken die later weer moet worden herzien.”

Kramer: “We wachten ook de adviezen van de commissie-Hertogh af. Deze commissie, met mensen namens ons en namens de opdrachtgever, gaat adviezen uitbrengen over het vervolg. De voorzitter van de commissie heeft laten weten het advies in elk geval voor het einde van het jaar aan te leveren. Na ontvangst van het advies van de commissie-Hertogh zullen de bestuurders van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hierover samen besluiten nemen. Dit kan van invloed zijn op de planning.”

“Ik wil graag duidelijk maken dat wij als Combinatie Herepoort deze opdracht absoluut tot een goed einde willen brengen."

Wat doet Combinatie Herepoort op dit moment?
Kramer: “We doen heel veel, al is dat voor een groot deel niet zichtbaar. Ten eerste zijn we bezig met het maken en aanpassen van ontwerpen. Vanaf dit voorjaar hadden we al onze kaarten gezet op het bouwen van de bouwkuip voor de verdiepte ligging in de zomer. Toen deze werkzaamheden niet doorgingen, waren we niet direct klaar om met een ander deel van de klus verder te gaan. Dat het maken van ontwerpen zo lang duurt, heeft onder andere te maken met capaciteitstekort. We hebben een schreeuwend gebrek aan wegontwerpers en geotechnici. Dat geldt voor de hele branche. Daarnaast werken we aan de nieuwe planning. We onderzoeken bijvoorbeeld of we versnellingsmaatregelen kunnen nemen om de opgelopen vertraging te beperken. Verder zijn we bezig met de organisatie: we brengen veranderingen in de organisatie aan, houden onze processen opnieuw tegen het licht en verbeteren ons kwaliteitssysteem. En tot slot, en dat is wel zichtbaar, voeren we kleinere werkzaamheden uit waarvoor we al wel toestemming hebben. Bijvoorbeeld het renoveren van het viaduct bij het Vrijheidsplein.”

Hoe gaat het nu verder?
Kramer: “Ik wil graag duidelijk maken dat wij als Combinatie Herepoort deze opdracht absoluut tot een goed einde willen brengen. Net als de opdrachtgever hebben we de intentie om zo snel mogelijk weer verder te gaan met de werkzaamheden. En ik ga ervan uit dat we samen met de opdrachtgever enkele maatregelen kunnen bedenken om de opgelopen achterstand gedeeltelijk in te lopen.”

Sanders: “Combinatie Herepoort is achter de schermen hard aan het werk met de ontwerpen, de planning en het verbeteren van de organisatie. Verder zijn we in afwachting van de adviezen van de commissie-Hertogh, die ons ook moeten helpen om snel weer volop buiten aan het werk te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons oplossingen zal brengen, waarmee we dit project tot een goed einde kunnen brengen.”

Reacties (7)

 1. Sander

  7 november 2018, 09:50

  Veel woorden, maar weer wordt er niks nieuws verteld. Ondertussen staan wij ELKE DAG in de K*T FILE!!!!
  Het word alleen maar erger nu het vroeg donker is, elke dag weer de vraag waar kan/moet ik nu weer langs om zo snel mogelijk de stad uit te komen.

  Er moet echt snel wat gebeuren want dit kan niet langer zo!!!!
  Verberg de reacties
 2. Pieter C.J.Muijzert

  23 november 2018, 18:34

  Bla bla figuren die alleen voor hun eigen haggie het werk willens en wetens er door willen drukken.
  Eisen zijn eisen en daarom trok de combinatie BAM infra/KWS infra/ VolkerWessels/vHattum en Blankevoort zich terug.
  Erken je verlies en dit werk is niet gewenst en er ligt een beter voorstel en indien die gereed is kan je weer naar Ring Zuid kijken.
  Luister naar ervaren mensen . Een juridisch gevecht brengt geen oplossing.Beter daarna uitgenodigd worden voor het nieuwe voorstel waar voldoende ruimte is en die de 78.000 personen autos 5000 vrachtautos kan opvangen + opvangen N 355 qua verkeer.Dan pas blijft de stad bereikbaar..
  De bewoners /VNO-NCW en Ommeland zijn beter bij het alternatiefj gebaat .Dat alternatief gaat 30 % van het verkeer van de zuidring afhalen en tevens al het vracht verkeer over nieuwe ruime westring 10.880 m/noordring naar de Oostring.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   27 november 2018, 16:10

   Het is onjuist dat een van de gegadigden zich heeft teruggetrokken uit de aanbesteding. Er hebben drie gegadigden meegedaan aan de aanbestedingsprocedure:
   • Combinatie BAVO, bestaande uit KWS Infra BV, Van Hattum en Blankevoort BV en BAM Infra BV;
   • Combinatie Strukton - Mobilis VOF, bestaande uit Strukton Civiel Projecten BV en Mobilis BV;
   • Combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV.

   Na het indienen van de aanbiedingen heeft een beoordeling plaatsgevonden op basis van het principe Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Resultaat van de beoordeling was dat Combinatie Herepoort de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.
   1. DJ

    27 november 2018, 22:22

    En vinden jullie dat die “economisch meest voordelige inschrijving” goed heeft uitgepakt?
     1. DJ

      1 december 2018, 19:58

      @Sanne: Mijn vraag was retorisch bedoeld, maar uit jouw rare formele reactie lees ik dat ARZ de realiteitszin een beetje kwijt is geraakt. Ten eerste doen jullie voortdurend uitspraken over de uitvoeing van het contract (daar is jullie website getuige van). En ten tweede: Er is toch echt niemand die vindt dat de uitvoering tot nu toe goed heeft uitgepakt, of vergis ik me?
      1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

       7 december 2018, 11:48

       @DJ, toch nog even ter toelichting: op deze website is inderdaad van alles te lezen over de uitvoering van de werkzaamheden, maar wat we bedoelen is dat we geen oordeel uitspreken over de wijze waarop de aannemer het contract uitvoert.
  Verberg de reacties

Reageren