Peter Westra (Combinatie Herepoort): “Ombouw zuidelijke ringweg maakt het Noorden sterker”

Peter Westra (Combinatie Herepoort): “Ombouw zuidelijke ringweg maakt het Noorden sterker”

John

De aanpak van de zuidelijke ringweg (2017-2021) zorgt niet alleen voor een betere bereikbaarheid, maar ook voor veel extra werkgelegenheid in het Noorden. “Als regio komen we hier sterker uit.” Dat zegt Peter Westra namens Combinatie Herepoort, het consortium dat de aanbesteding heeft gewonnen.

Volgens Westra is de ombouw van de zuidelijke ringweg het grootste infrastructuurproject ooit in het Noorden. Westra kan het weten. Hij is directeur van Oosterhof Holman Infra BV, een van de vier noordelijke bedrijven binnen Combinatie Herepoort. “We zijn al heel wat jaren in het Noorden actief. De laatste jaren zijn we eigenlijk permanent aan het werk aan de oostelijke en noordelijke ringweg, voor zowel de gemeente als de provincie Groningen. We konden het ons niet voorstellen dat we bij deze klus geen rol zouden spelen. Maar als regionaal bedrijf zijn we eerlijk gezegd een maatje te klein voor deze opdracht.

Daarom ben ik een rondje gaan bellen. Ik heb contact gezocht met drie andere noordelijke bedrijven, normaal gesproken onze concurrenten: Koninklijke Sjouke Dijkstra BV uit Leek, Roelofs Wegenbouw BV uit Den Ham en Jansma Drachten BV. Maar alle vier hebben we weinig ervaring met proces- en projectmanagement voor dit soort grote projecten, simpelweg omdat dergelijke grote klussen in het Noorden niet voorkomen. Daarvoor hebben we Max Bögl Nederland BV en Züblin Nederland BV benaderd. Met hen werken we vaker samen, bijvoorbeeld bij de spoorbrug van Zuidhorn en de tunnel bij Werpsterhoek bij Leeuwarden. Zij hebben als visie dat ze gebruik maken van lokale en regionale bedrijven. We vullen elkaar dus perfect aan.”

Groei
Het binnenhalen van deze grote klus voelt voor Westra als het behalen van de Champions League. “’We gaan Europa in’, dat gevoel. Alle vier noordelijke bedrijven zijn familiebedrijven, met een geleidelijke groei. Dit werk rechtvaardigt een groeistuipje. Niet alleen wij worden er beter van, ook onze toeleveranciers. We zorgen voor extra werkgelegenheid voor werkzoekenden, zij-instromers en de sociale werkvoorzieningen. En voor extra stageplekken voor mbo en hbo.”

Eerlijk
Bij de werkzaamheden aan de oostelijke en noordelijke ringweg hebben de wegenbouwers van Combinatie Herepoort veel geleerd wat bij Ring Zuid goed van pas komt. “Bij wegwerkzaamheden in stedelijk gebied is het onvermijdelijk dat er hinder ontstaat voor de omwonenden. Daar moet je eerlijk over zijn. Al doen we er natuurlijk alles aan om de overlast te beperken. Kijk, voor ons is het belangrijk dat we de relaties met iedereen in de omgeving goed houden. Want ook in de toekomst willen we hier weer werken. Dus hebben we bij de oostelijke ringweg veel gedaan aan communicatie en afstemming met omwonenden en bedrijven. Ook hebben we omwonenden tijdens een wegafsluiting een gezamenlijk ontbijt op de ringweg aangeboden. Verder hebben we een goede band opgebouwd met Groningen Bereikbaar. Begrip en respect voor elkaars belangen is een voorwaarde voor een optimale samenwerking.”

Voor ons is het belangrijk dat we de relaties met iedereen in de omgeving goed houden. Want ook in de toekomst willen we hier weer werken.

Visitekaartje
De wegenbouwers van Combinatie Herepoort hebben de smaak van de samenwerking goed te pakken, want ze gaan ook gezamenlijk de zomerwerkzaamheden aan de noordelijke en oostelijke ringweg uitvoeren (zie ook pagina 2 en 3). “Daarmee willen we ons visitekaartje afgeven. We willen laten zien dat we met oog voor de omgeving willen en kunnen werken.”

Vervolg
Na de zomer komen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort naar buiten met informatie over de fasering, de planning en het ontwerp. Ook gaan ze bepalen hoe ze de bewonersorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden erbij kunnen betrekken.

Dit interview is overgenomen uit krant nummer 8 van Groningen Bereikbaar (pdf) van juli 2016.

Reacties (5)

 1. Ria ter Veen-Keizer

  20 september 2016, 17:27

  Trap niet in deze leugen. Nadat de Ringweg is omgebouwd tuft zo'n 20% van de weggebruikers lekker door en de rest 80% komt , nadat ze op slechts 2 plekken de ringweg konden verlaten, in enorme fuiken terecht op het onderliggende wegennet. Maar dat kan Rijkswaterstaat niets schelen war daar zijn ze niet verantwoordelijk voor. De plaatselijke politiek wel maar die heeft het schandelijk af laten weten, evenals de provincie. En alle bewoners van de zuidelijke woonwijken zijn de dupe.
  1. Joris (Verkeerskundig adviseur)

   22 september 2016, 10:26

   We begrijpen uit uw reactie dat u zich zorgen maakt over de gevolgen van de ombouw van de zuidelijke ringweg voor het verkeer in de stadswijken. Uw opmerking dat het verkeer de ringweg slechts op twee plekken kan verlaten, klopt echter niet. De zuidelijke ringweg heeft na de ombouw meerdere – nieuwe of verbeterde – aansluitingen. Van west naar oost: Hoogkerk (P+R), Laan Corpus den Hoorn (Martiniziekenhuis en Corpus en Hoorn), Ring West (Martini Plaza en binnenstad-west), Emmaviaduct (binnenstad/Stationsgebied), verbindingsweg naast de Maaslaan (binnenstad en Helpman), A28 (met aansluiting Groningen-Zuid), Vondellaan (De Wijert), Europaweg/Bornholmstraat (binnenstad-oost en Ikea), Driebond/Eemspoort, Ring Oost, Westerbroek.

   Het verkeer kan dus op meerdere punten van en naar de ringweg. Deze aansluitingen zijn van groot belang omdat 80% van het verkeer dat gebruik maakt van de ringweg, in de stad moet zijn of daar vandaan komt. Bovendien wordt door het wegnemen van een aantal knelpunten de doorstroming op de ringweg zelf verbeterd, vooral rond het Julianaplein. Automobilisten zijn daardoor minder geneigd routes door woonwijken te kiezen. De route over de ringweg is immers vaak sneller.

   Uit de verkeersprognoses blijkt dan ook dat er gemiddeld niet meer verkeer in de wijken komt, maar dat het verkeer juist meer gebruik gaat maken van de ringwegen. Zie hiervoor bijlage H bij het Tracébesluit van 2014: Verschillenrapportage milieueffecten, tabel 2.6, op pagina 20.
  Verberg de reacties
 2. Ria ter Veen-Keizer

  22 september 2016, 13:19

  Het gaat natuurlijk vooral om de bottleneck het gebied vanaf het Vrijheidsplein ( na de afrit Corpus die er nu ook al is) tot aan het Europaplein, dwars door/langs woonwijken waar duizenden gedupeerde omwonenden de dupe worden.
  U bent concreet over straten. Ik geef ook een paar voorbeelden. Ik kom nu vanuit Assen en wil naar huis in de Rivierenbuurt. Ik sorteer voor en ga via een uitstekende onderdoorgang moeiteloos naar huis. Hoe straks? Ik rij via een soort Kleinpolderplein eerst naar het zuiden, dan naar het noorden en pas via de Emmaviaduct doorrijden, afslaan richting huis. ( De verbindingsweg gaat langs de Rivierenbuurt en kan ik niet gebruiken). Evenzo wanneer ik op de Vondellaan woon en naar Drachten wil. En dan op de fiets. Door de ombouw verdwijnen er drie (!!) zeer veilige doorgangen ( Vondellaan, Hoornsediep en Papiermolenlaan) en wat komt er voor terug? Een voor velen onneembare barrière in de vorm van een hoge, gevaarlijke loop/fietsbrug als men zijn zin krijgt. En dan praat ik niet over de enorme toename van het verkeer langs de Rivierenbuurt, waar de bewoners dus geen gebruik van kunnen maken om hun huis te bereiken, en de onvoorstelbare toename op de Vondellaan,( één van de toevoer wegen naar de Ringweg) van 3.000 > 12.000 auto's per dag langs scholen met alle milieu gevolgen van dien. De afrit naar en vanaf de Hereweg van/naar het Europaplein verdwijnt etc. etc. Ik kan wel doorgaan. Oversteek bij de Hereweg vanaf de Verbindingsweg... Dit plan is een ramp voor de stad.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   7 oktober 2016, 09:39

   Uit uw reactie blijkt duidelijk dat u het niet eens bent met de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg en dat respecteren wij.

   In uw reactie noemt u een aantal voorbeelden waar we nog kort op willen reageren.

   De nieuwe route vanuit Assen naar uw huis in de Rivierenbuurt gaat straks als volgt: u neemt vanuit Assen de afrit naar de binnenstad (rechtsaf) en aan het eind van deze afrit (bij de verkeerslichten) slaat u linksaf en rijdt u naar het noorden. Bij het Hoornsediep/Rivierenhof neemt u de afslag naar de Rivierenbuurt. Vanuit Drachten hebt u straks een korte verbinding naar uw woning. Vanuit Drachten neemt u de afrit naar de binnenstad en bij de verkeerslichten aan het eind van deze afrit slaat u rechtsaf en rijdt u naar het noorden. Vervolgens neemt u bij het Hoornsediep/Rivierenhof de afslag naar de Rivierenbuurt.
   Inwoners van de Vondellaan die naar Drachten willen, kunnen straks aan het eind van de Vondellaan rechtsaf de oprit nemen richting Drachten.

   Voor fietsers zijn er na de ombouw van de ring twee belangrijke noord-zuidroutes. De ene loopt via de Hereweg en de andere via de Vondellaan/Brailleweg. De route via de Hereweg wordt veiliger omdat hier minder kruisende bewegingen zijn met het autoverkeer. Dat komt doordat de ringweg hier verdiept wordt aangelegd, met daar bovenop het nieuwe Zuiderplantsoen. Langs de Vondellaan wordt aan weerszijden van de weg een fietspad aangelegd dat overgaat in een dubbelzijdig fietspad langs het Noord-Willemskanaal richting binnenstad.

   De huidige fietstunnel bij De Papiermolen wordt vervangen door een brug die primair is bedoeld voor voetgangers.
  Verberg de reacties
 3. Pieter C.J.Muijzert

  6 juli 2019, 12:04

  Beste mensen die hier kijken.
  Deze ringweg wordt in het belang van RWS gebouwd om de snelheid naar 100 km te krijgen, jammer voor hun wordt het 80 km
  Stad en provincie zijn de dupe van dit ontwerp ( D&C)
  Ik wil u attent maken dat het trace besluit zegt de bestaande as volgen met maximaal 2 meter naar rechts of links en +1 m of - 1 m
  Vanaf westzijde Hereweg tot aan oostzijde Oude Winschoterdiep wijkt de aannemer nu 17 m af in de richting Helpman.
  De constructie tekening wijkt 7 m en 3 cm af van de werkelijkheid de tekening had verder naar Helpman moeten aangeven
  Ik heb afgelopen woensdag met de meetband de bestaande weg in gemeten en gedeputeerde Patrick Brouns CDA heeft het opmeten gezien.
  Afgelopen maandag op RTV noord van 8.07 tot 8.11 uur verklaarde omgevingsmanager Heerepoort dat de damwand stadszijde tegen de oudee as aan komt te staan en dat er droog ontgraven gaat worden.
  Wordt deze tunnel in lengtes van +/- 90 m gebouwd ? geen antwoord
  Want dan moeten er om de 90 m een T in de damwand aangebracht worden.
  Worden de damwandplanken met bitumen gedicht alvorens aan te brengen ? geen antwoord
  Komen er tussen de damwand en huizen injectiebuizen om water de grond in te brengen ? geen antwoord !
  Er moeten water peilbuizen tussen damwand en huizen aangebracht worden ? eis waterschap !
  Er moet dagelijks gecontroleerd worden ? naam ? in dienst van ?
  Komt er bronbemaling ?
  Waar komt de bronbemaling ?
  Hoe diep komt de bronbemaling ?
  Heeft de aannemer een vergunning van de provincie ?
  Heeft de aannemer geijkte debiet meters voor afvoer water.?
  De belastingdienst moet betaald worden per m3 !
  Alvorens te maken dent er eerst :
  1.materiaal opgeven
  2 bouw methode
  3. financiele planning
  4 tijdsplanning
  5 goedkeuring door Provincie vanwege herijkingsmoment.
  Verberg de reacties

Reageren