“Intrillen van damwandplanken voor bouwkuip verdiepte ligging gaat voor forse hinder zorgen”

“Intrillen van damwandplanken voor bouwkuip verdiepte ligging gaat voor forse hinder zorgen”

John

In de zomer van 2019 begint aannemer Combinatie Herepoort met het intrillen van damwandplanken bij de zuidelijke ringweg. Deze damwandplanken gaan de bouwkuip vormen waarin het verdiepte weggedeelte van de ringweg wordt gebouwd. Aan het eind van het jaar moet de hele damwand geplaatst zijn. De voorbereiding van deze klus is in volle gang. Het intrillen van de damwandplanken gaat veel hinder voor de omgeving opleveren, vertellen Jeroen Reessink van Aanpak Ring Zuid en Durk Boonstra van Combinatie Herepoort.

Waar komt het verdiepte weggedeelte precies?
Jeroen: “Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd. Dit verdiepte weggedeelte gaan we bouwen in een enorme bouwkuip van ruim een kilometer lang.”

Waar komt deze bouwkuip?
Jeroen: “De bouwkuip komt tegen de zuidzijde van de zuidelijke ringweg aan, tussen de Papiermolen en de Europaweg. Voor een deel is dit op de plek waar tot voor kort het verkeer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand reed. Delen van de oude ringweg worden momenteel al afgebroken.”

Wat gaat er in de zomervakantie gebeuren?
Durk: “Van 15 juli tot en met 25 augustus willen we de damwandplanken gaan intrillen die de noordwand van de bouwkuip gaan vormen. Dat is direct langs de huidige zuidelijke rijbaan, oftewel de rijbaan voor het verkeer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand. Vanwege de veiligheid willen we hier geen damwandplanken intrillen terwijl er op de zuidbaan verkeer rijdt. Dus wordt de zuidbaan van de ringweg voor deze werkzaamheden gestremd. Dat kan niet op gewone werkdagen, want de stad moet goed bereikbaar blijven. 's Avonds of ’s nachts de ringweg stremmen voor het aanbrengen van damwandplanken is niet gewenst met het oog op geluidsoverlast voor de omgeving. Ook zijn we dan veel tijd kwijt aan het steeds weer opbouwen en afbreken van de werkplekken. Daarom hebben we ervoor gekozen om in één lange stremming zo veel mogelijk damwandplanken aan te brengen, ook een stukje aan de zuidkant. Dat kan alleen in de zomer, als er minder verkeer is. De zuidelijke ringweg is daarom deze zomer zes weken in één richting afgesloten, namelijk voor het verkeer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand.”

Is na de zomervakantie het intrillen van de damwandplanken klaar?
Durk: “Nee, we verwachten dat we in de zomervakantie ongeveer de helft van de damwandplanken voor de bouwkuip kunnen intrillen. Dat moet binnen zes weken klaar zijn, omdat de weg dan weer open moet voor verkeer. Na de zomervakantie zal de rest van de damwandplanken worden ingetrild. Dat is aan de kant waar het verkeer niet rijdt. Daarvoor is het niet nodig de ringweg te stremmen. Ook dit willen we zo veel mogelijk overdag doen, en niet ’s avonds of ’s nachts. Het intrillen van de damwandplanken duurt vermoedelijk nog tot de kerstvakantie. ”

(De tekst gaat onder de afbeelding verder.)

Het intrillen van een damwandplank bij de Helperzoomtunnel, juni 2017. Foto: Combinatie Herepoort.
Het intrillen van een damwandplank bij de Helperzoomtunnel, juni 2017. Foto: Combinatie Herepoort.

Wat wordt er gedaan om de overlast voor omwonenden te beperken?
Durk: “Voor de bouwkuip moeten we in totaal zo’n tweeëneenhalve kilometer damwand intrillen. Dat betekent langdurige en forse hinder voor de omwonenden. Daar draaien we niet omheen. Het intrillen maakt veel lawaai, al verwachten we dat het geluid binnen de ontheffingsmogelijkheden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) blijft. We werken overdag van 7.00 tot 19.00 uur op doordeweekse dagen. Als de werkzaamheden tegenzitten, is er een uitloop mogelijk op de zaterdagen, en als dat niet genoeg is ook doordeweeks van 19.00 tot 23.00 uur. Verder zorgen we ervoor dat we goed bereikbaar zijn voor omwonenden die vragen of zorgen hebben over de uitvoering. Daarvoor stellen we een apart telefoonnummer open.”

Brengen de trillingen risico’s met zich mee voor de huizen in de omgeving?
Durk: “Het intrillen van de damwandplanken zorgt voor trillingen in de ondergrond, en via de ondergrond ook voor trillingen bij panden in de omgeving. Bij panden in de directe omgeving hebben we bouwkundige vooropnames gedaan, waarin we de staat van de panden in kaart hebben gebracht. Daardoor is eventuele schade die ontstaat door de werkzaamheden beter aan te tonen.”

Wat doen jullie om de kans te beperken dat trillingen leiden tot schade aan woningen?
Durk: “Van tevoren kunnen we vrij precies bepalen hoe groot de trillingen zijn, ook in dit specifieke gebied. In 2017 al hebben we bij de H.L. Wichersstraat proeven gedaan met het intrillen van damwandplanken. Ook hebben we al damwandplanken ingetrild onder het spoor bij de Esperantostraat. Zo hebben we lokale praktijkervaring opgedaan. We kiezen voor een bouwmethode waarbij de verwachte trillingen onder de grenswaarde van de landelijk erkende richtlijn blijven. Onder deze grenswaarde is de kans op schade 1 procent. Met behulp van trillingsmeters houden we in de gaten of de trillingsniveaus in lijn zijn met de vooraf berekende waarden.”

Zijn er nog andere risico’s?
Durk: “Voor de huizen in de omgeving niet zozeer, maar voor ons is er een ander risico, namelijk dat we bij het aanbrengen van de damwanden kunnen stuiten op ondergrondse obstakels, zoals zwerfkeien uit de voorlaatste IJstijd. Met behulp van grondradar doen we vooraf onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van keien of andere obstakels op plaatsen waar de damwand aangebracht zal worden. Zo kunnen we de kans verkleinen dat we bij het plaatsen van de damwand voor onaangename verrassingen komen te staan. Als we obstakels tegenkomen, zoals zwerfkeien, zullen we eerst kijken of we eromheen kunnen werken. Lukt dat niet, dan zullen we de kei vergruizen of verwijderen.”

In juni houden we voor omwonenden informatiebijeenkomsten over het intrillen van damwandplanken. Daarin informeren we omwonenden zorgvuldig over de werkzaamheden, de verwachte overlast en de mogelijke risico’s.

De zuidelijke ringweg gezien vanuit het oosten, kijkend richting Julianaplein. Links de oude, rechts de nieuwe situatie met de verdiepte ligging. Schuif de oranje balk heen weer om de verschillen te zien.

Titelfoto: links Jeroen Reessink (Aanpak Ring Zuid) en rechts Durk Boonstra (Combinatie Herepoort). Foto: Jeroen van Kooten.

Reacties (6)

 1. Filip

  27 mei 2019, 11:33

  1. We verwachten met geluid binnen de APV te blijven?? Is dat geen harde voorwaarde?
  2. Wanneer worden mensen uitgenodigd voor die bijeenkomsten? Ik woon op nog geen 60 meter afstand dus zou een uitnodiging wel op zijn plaats vinden.
  3. Er is bij mij bewust geen inventarisatie inzake mogelijke schade gedaan om dat dit niet nodig zou zijn. Daar krijg ik mu een ander gevoel bij als ik dit zo lees. Gelden hier dezelfde bewijsprocedures als in het verleden bij de aardebevingen of is hier een onafhankelijke keurder die het vlees van de slager beoordeelt?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   28 mei 2019, 16:43

   Filip, hier onze antwoorden op je vragen.
   1. Er bestaan strikte regels over het geluid dat bouw- of sloopwerk mag veroorzaken. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Groningen en de ontheffing die we hiervoor hebben aangevraagd. Wij moeten voldoen aan deze regels, dat is inderdaad een harde voorwaarde. Tijdens het werk meten we de hoeveelheid geluid. Mochten we boven de waarden uitkomen die in de APV zijn gesteld, dan nemen we maatregelen om het geluid te beperken.
   2. en 3. Om iets te kunnen zeggen over je specifieke situatie, hebben we je adres nodig. Als je een mail stuurt naar info@aanpakringzuid.nl, nemen we contact met je op.
   In het algemeen: wie schade denkt te hebben die veroorzaakt is door het intrillen van de damwandplanken, kan dat melden bij een speciaal monitoringsteam van Combinatie Herepoort. In de zomer wordt een speciaal telefoonnummer geopend waar iedereen terecht kan om schade te melden of vragen te stellen. Voor de start van de werkzaamheden zullen wij de schaderegeling uitgebreid toelichten tijdens bewonersbijeenkomsten, op deze website en in een speciale folder.
   1. Filip

    4 juni 2019, 13:05

    Gedaan. ik wacht jullie reactie even af.
  Verberg de reacties
 2. Marco

  8 juni 2019, 07:23

  Waarom kan het intrillen van de damwanden aan de noordwand in zes weken en nemen jullie voor de zuidwand tot aan de kerst? Dat is bijna 3x langer.. waarom niet hetzelfde tempo als de noordwand? Dat scheelt 11 weken overlast voor de omgeving!
  Verberg de reacties
 3. Judith (Aanpak Ring Zuid)

  11 juni 2019, 16:02

  Marco, het intrillen van de damwanden aan de noordzijde gebeurt in de eerste 6 weken met 5 stellingen. Het is niet mogelijk de weken hierna met dit aantal stellingen door te werken. Het materieel en de mankracht is hiervoor simpelweg niet beschikbaar. Daarom werken we hierna tot eind december met 3 stellingen door.
  Verberg de reacties

Reageren