“Intrillen van damwandplanken voor bouwkuip verdiepte ligging gaat voor forse hinder zorgen”

“Intrillen van damwandplanken voor bouwkuip verdiepte ligging gaat voor forse hinder zorgen”

John

In de zomer van 2019 begint aannemer Combinatie Herepoort met het intrillen van damwandplanken bij de zuidelijke ringweg. Deze damwandplanken gaan de bouwkuip vormen waarin het verdiepte weggedeelte van de ringweg wordt gebouwd. Aan het eind van het jaar moet de hele damwand geplaatst zijn. De voorbereiding van deze klus is in volle gang. Het intrillen van de damwandplanken gaat veel hinder voor de omgeving opleveren, vertellen Jeroen Reessink van Aanpak Ring Zuid en Durk Boonstra van Combinatie Herepoort.

Waar komt het verdiepte weggedeelte precies?
Jeroen: “Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd. Dit verdiepte weggedeelte gaan we bouwen in een enorme bouwkuip van ruim een kilometer lang.”

Waar komt deze bouwkuip?
Jeroen: “De bouwkuip komt tegen de zuidzijde van de zuidelijke ringweg aan, tussen de Papiermolen en de Europaweg. Voor een deel is dit op de plek waar tot voor kort het verkeer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand reed. Delen van de oude ringweg worden momenteel al afgebroken.”

Wat gaat er in de zomervakantie gebeuren?
Durk: “Van 15 juli tot en met 25 augustus willen we de damwandplanken gaan intrillen die de noordwand van de bouwkuip gaan vormen. Dat is direct langs de huidige zuidelijke rijbaan, oftewel de rijbaan voor het verkeer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand. Vanwege de veiligheid willen we hier geen damwandplanken intrillen terwijl er op de zuidbaan verkeer rijdt. Dus wordt de zuidbaan van de ringweg voor deze werkzaamheden gestremd. Dat kan niet op gewone werkdagen, want de stad moet goed bereikbaar blijven. 's Avonds of ’s nachts de ringweg stremmen voor het aanbrengen van damwandplanken is niet gewenst met het oog op geluidsoverlast voor de omgeving. Ook zijn we dan veel tijd kwijt aan het steeds weer opbouwen en afbreken van de werkplekken. Daarom hebben we ervoor gekozen om in één lange stremming zo veel mogelijk damwandplanken aan te brengen, ook een stukje aan de zuidkant. Dat kan alleen in de zomer, als er minder verkeer is. De zuidelijke ringweg is daarom deze zomer zes weken in één richting afgesloten, namelijk voor het verkeer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand.”

Is na de zomervakantie het intrillen van de damwandplanken klaar?
Durk: “Nee, we verwachten dat we in de zomervakantie ongeveer de helft van de damwandplanken voor de bouwkuip kunnen intrillen. Dat moet binnen zes weken klaar zijn, omdat de weg dan weer open moet voor verkeer. Na de zomervakantie zal de rest van de damwandplanken worden ingetrild. Dat is aan de kant waar het verkeer niet rijdt. Daarvoor is het niet nodig de ringweg te stremmen. Ook dit willen we zo veel mogelijk overdag doen, en niet ’s avonds of ’s nachts. Het intrillen van de damwandplanken duurt vermoedelijk nog tot de kerstvakantie. ”

(De tekst gaat onder de afbeelding verder.)

Het intrillen van een damwandplank bij de Helperzoomtunnel, juni 2017. Foto: Combinatie Herepoort.
Het intrillen van een damwandplank bij de Helperzoomtunnel, juni 2017. Foto: Combinatie Herepoort.

Wat wordt er gedaan om de overlast voor omwonenden te beperken?
Durk: “Voor de bouwkuip moeten we in totaal zo’n tweeëneenhalve kilometer damwand intrillen. Dat betekent langdurige en forse hinder voor de omwonenden. Daar draaien we niet omheen. Het intrillen maakt veel lawaai, al verwachten we dat het geluid binnen de ontheffingsmogelijkheden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) blijft. We werken overdag van 7.00 tot 19.00 uur op doordeweekse dagen. Als de werkzaamheden tegenzitten, is er een uitloop mogelijk op de zaterdagen, en als dat niet genoeg is ook doordeweeks van 19.00 tot 23.00 uur. Verder zorgen we ervoor dat we goed bereikbaar zijn voor omwonenden die vragen of zorgen hebben over de uitvoering. Daarvoor stellen we een apart telefoonnummer open.”

Brengen de trillingen risico’s met zich mee voor de huizen in de omgeving?
Durk: “Het intrillen van de damwandplanken zorgt voor trillingen in de ondergrond, en via de ondergrond ook voor trillingen bij panden in de omgeving. Bij panden in de directe omgeving hebben we bouwkundige vooropnames gedaan, waarin we de staat van de panden in kaart hebben gebracht. Daardoor is eventuele schade die ontstaat door de werkzaamheden beter aan te tonen.”

Wat doen jullie om de kans te beperken dat trillingen leiden tot schade aan woningen?
Durk: “Van tevoren kunnen we vrij precies bepalen hoe groot de trillingen zijn, ook in dit specifieke gebied. In 2017 al hebben we bij de H.L. Wichersstraat proeven gedaan met het intrillen van damwandplanken. Ook hebben we al damwandplanken ingetrild onder het spoor bij de Esperantostraat. Zo hebben we lokale praktijkervaring opgedaan. We kiezen voor een bouwmethode waarbij de verwachte trillingen onder de grenswaarde van de landelijk erkende richtlijn blijven. Onder deze grenswaarde is de kans op schade 1 procent. Met behulp van trillingsmeters houden we in de gaten of de trillingsniveaus in lijn zijn met de vooraf berekende waarden.”

Zijn er nog andere risico’s?
Durk: “Voor de huizen in de omgeving niet zozeer, maar voor ons is er een ander risico, namelijk dat we bij het aanbrengen van de damwanden kunnen stuiten op ondergrondse obstakels, zoals zwerfkeien uit de voorlaatste IJstijd. Met behulp van grondradar doen we vooraf onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van keien of andere obstakels op plaatsen waar de damwand aangebracht zal worden. Zo kunnen we de kans verkleinen dat we bij het plaatsen van de damwand voor onaangename verrassingen komen te staan. Als we obstakels tegenkomen, zoals zwerfkeien, zullen we eerst kijken of we eromheen kunnen werken. Lukt dat niet, dan zullen we de kei vergruizen of verwijderen.”

In juni houden we voor omwonenden informatiebijeenkomsten over het intrillen van damwandplanken. Daarin informeren we omwonenden zorgvuldig over de werkzaamheden, de verwachte overlast en de mogelijke risico’s.

De zuidelijke ringweg gezien vanuit het oosten, kijkend richting Julianaplein. Links de oude, rechts de nieuwe situatie met de verdiepte ligging. Schuif de oranje balk heen weer om de verschillen te zien.

Titelfoto: links Jeroen Reessink (Aanpak Ring Zuid) en rechts Durk Boonstra (Combinatie Herepoort). Foto: Jeroen van Kooten.

Reacties (14)

 1. Filip

  27 mei 2019, 11:33

  1. We verwachten met geluid binnen de APV te blijven?? Is dat geen harde voorwaarde?
  2. Wanneer worden mensen uitgenodigd voor die bijeenkomsten? Ik woon op nog geen 60 meter afstand dus zou een uitnodiging wel op zijn plaats vinden.
  3. Er is bij mij bewust geen inventarisatie inzake mogelijke schade gedaan om dat dit niet nodig zou zijn. Daar krijg ik mu een ander gevoel bij als ik dit zo lees. Gelden hier dezelfde bewijsprocedures als in het verleden bij de aardebevingen of is hier een onafhankelijke keurder die het vlees van de slager beoordeelt?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   28 mei 2019, 16:43

   Filip, hier onze antwoorden op je vragen.
   1. Er bestaan strikte regels over het geluid dat bouw- of sloopwerk mag veroorzaken. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Groningen en de ontheffing die we hiervoor hebben aangevraagd. Wij moeten voldoen aan deze regels, dat is inderdaad een harde voorwaarde. Tijdens het werk meten we de hoeveelheid geluid. Mochten we boven de waarden uitkomen die in de APV zijn gesteld, dan nemen we maatregelen om het geluid te beperken.
   2. en 3. Om iets te kunnen zeggen over je specifieke situatie, hebben we je adres nodig. Als je een mail stuurt naar info@aanpakringzuid.nl, nemen we contact met je op.
   In het algemeen: wie schade denkt te hebben die veroorzaakt is door het intrillen van de damwandplanken, kan dat melden bij een speciaal monitoringsteam van Combinatie Herepoort. In de zomer wordt een speciaal telefoonnummer geopend waar iedereen terecht kan om schade te melden of vragen te stellen. Voor de start van de werkzaamheden zullen wij de schaderegeling uitgebreid toelichten tijdens bewonersbijeenkomsten, op deze website en in een speciale folder.
   1. Filip

    4 juni 2019, 13:05

    Gedaan. ik wacht jullie reactie even af.
  Verberg de reacties
 2. Marco

  8 juni 2019, 07:23

  Waarom kan het intrillen van de damwanden aan de noordwand in zes weken en nemen jullie voor de zuidwand tot aan de kerst? Dat is bijna 3x langer.. waarom niet hetzelfde tempo als de noordwand? Dat scheelt 11 weken overlast voor de omgeving!
  Verberg de reacties
 3. Judith (Aanpak Ring Zuid)

  11 juni 2019, 16:02

  Marco, het intrillen van de damwanden aan de noordzijde gebeurt in de eerste 6 weken met 5 stellingen. Het is niet mogelijk de weken hierna met dit aantal stellingen door te werken. Het materieel en de mankracht is hiervoor simpelweg niet beschikbaar. Daarom werken we hierna tot eind december met 3 stellingen door.
  Verberg de reacties
 4. P.c.j.Muijzert

  8 juli 2019, 09:18

  Hoe gaan jullie de damwand waterdicht maken ? Brengen jullie ook om bv de 90 m T naalden aan ? Gaan jullie ook dwarsdamwanden aan ? De tunnel / kuip is geen 1100 maar 1400 m1 Houden jullie rekening ermede dat de damwand 100 tot 150 cm boven maaiveld aanbrengen? Houden jullie rekening met buisstempelingen ? Hoe gaan jullie de tunnel verankeren aan de grond type ? Wanneer breng je deze verankering aan ? Waar gaan jullie de bronbemaling plaatsen en hoe diep ? Waar gaat water heen ? Waar gaan jullie de injectie buizen om grondwater op hoogte te houden tussen damwand en huizen plaatsen ? Eis hoogheemraadschap ! Maken jullie de waterstanden dagelijks openbaar ? Waar plaatsen jullie de waterpeilbuizen gaarne openbaar ! Jullie ontgraven droog dat werd vorige week maandag op RTV om 8.07 tot 8.11 tussen neus en lippen verteld ! Waarom wijken jullie af van trace besluit ? De assen oud en nieuw mogen 2 m links of rechts met extra afwijking van 2 m in de hoogte +1/-1 m Jullie wijken nu 17 m af ! Waar gaat het zand naartoe ? Hebben jullie plaats aangewezen gekregen ?Waar gaat de bovenste 10 m van maaiveld dat is de leem/ potklei/keileem naar toe ? Stortplaats ? Waar gaan jullie stortplaatsen inrichten ? Gaan jullie geeikte debiet meters aanbrengen ? Hebben jullie vergunning van de Provincie ? Hebben jullie aanvraag bij de belastingdienst lopen ? Gescheiden ontgraven ? Hoe hebben jullie je proefschroef trek ankers aangebracht en de trekkracht berekend ik heb jullie alleen op maaiveld gezien ? Hebben jullie 15 ton trekkracht ervanaf gehaald ?
  1. Marco

   8 juli 2019, 11:25

   Kunnen jullie alstublieft deze man uitnodigen voor een gesprek en benadrukken dat dit soort technische vragen toch niet bedoeld is om hier te stellen?? Ik word gek van die man! Hij zal wellicht een punt hebben maar de manier van vragen stellen is behoorlijk irritant en werkt averechts mijn inziens.
   1. Pieter C.J.Muijzert

    8 juli 2019, 11:55

    Kom met je werkelijke naam en geen facke naam naar buiten.
    1. Marco

     8 juli 2019, 12:21

     Luister wantrouwige vriend, mijn echte naam is Marco.. Mijn achternaam voegt helemaal niks toe. Ook ik heb een groot belang dat het project slaagt, want ik ben een dagelijkse gebruiker van de zuidelijke ringweg. Ik heb totaal geen bouwkundige achtergrond, maar ik moet vertrouwen hebben in de mensen die dit project gaan realiseren (En nee ik heb geen politieke belangen in het project). Misschien wordt er niet gebouwd zoals jij zou willen, maar er zijn meerdere (ring)wegen die naar Rome leiden. Dim toch een beetje met je opmerkingen en wacht toch eerst af...
  Verberg de reacties
 5. Rutger

  15 juli 2019, 09:51

  Beste,

  Op de foto "De zuidelijke ringweg gezien vanuit het oosten, kijkend richting Julianaplein. Links de oude, rechts de nieuwe situatie met de verdiepte ligging. Schuif de oranje balk heen weer om de verschillen te zien." staan nog huizen aan de zuidzijde van de wichersstraat. Deze huizen worden toch gesloopt? Hier staat (https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/de-wijk-in/bij-u-in-de-straat-7-hl-wichersstraat) dat dat in 2018 zou gebeuren. Wanneer worden de huizen gesloopt en wat komt er voor terug?
  1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

   16 juli 2019, 16:13

   Hallo Rutger, het slopen van de woningen aan de zuidzijde van de H.L. Wichersstraat is niet vanwege Aanpak Ring Zuid. Voor vragen over de sloop van de woningen kun je contact opnemen met woningstichting Lefier. Niet alle veranderingen in de directe omgeving van ons plangebied zijn in onze impressies terug te vinden.
  Verberg de reacties
 6. Dick Nabring

  18 juli 2019, 21:29

  Hallo blijven de damwandplanken altijd in de grond zitten of worden ze weer verwijderd
  vrg Dick nabring
  Verberg de reacties

Reageren